• Bez kategorii

„Dziękujemy,drodzy polscy przyjaciele!”

Niedługo kończą się wakacje szkone. Dla grona naszego Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rezekne obecnie trwa okres napiętej działalności. Pracujemy bowiem nad realizacją projektów Senatu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Fundacji „Oświata Polska za Granicą” w dziedzinie doskonalenia szkolnej bazy materiałowej, mającej na celu sprzyjanie procesowi dydaktycznemu oraz podwyższeniu wiedzy i umiejętności uczniów PPG w Rezekne.
Wyrażamy serdeczne podziękowanie Wam, drodzy polscy przyjaciele, za meble do gabinetu języka polskiego, za puchary i medale, przeznaczone dla wyróżnienia najlepszych uczniów gimnazjum, za wyposażenie szkolnego placu zabaw, za nowe maszyny do szycia, za instrumenty elektryczne do pracowni technicznej chłopców, nowe mikrofony, kserokopiarkę, ekran do projektoru, za trenażery do siłowni szkolnej, za gry planszowe, za pomoce dydaktyczne do pracowni biologicznej i fizycznej, za możliwość zakupu akordeonu oraz polskich strojów ludowych dla uczestników naszego zespołu instrumentalnego „Jandalińsz”, za nagrody dla zwycięsców konkursów recytatorskich, w tym konkursu „Kresy-2017”, za pomoc w stworzeniu miłej atmosfery w pomieszczeniach „zerówki”.
Pomoc i wsparcie ze strony Rodaków z Kraju niewątpliwie zostaną docenione przez nauczycieli, uczniów i rodziców PPG w Rezekne oraz będą sprzyjać aktywnej, twórczej, kreatywnej pracy, z wielkim poczuciem odpowiedzialności.

Dyrektor PPG w Rezekne mgr Walentyna Szydłowska

Może Ci się również spodoba