Podziękowanie

W terminie od 18.06.2017r. do 23.06.2017r. delegacja administracji i nauczycieli Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rezekne uczestniczyła w kursie kwalifikacyjnym – wizycie studyjnej kadry zarządzającej w Warszawie, organizowanej przez Senat RP, Ministerstwo Oświaty RP, Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Wykładowcy umiejętnie i twórczo przedstawili słuchaczom zajęcia praktyczne, zapoznali z działalnością dydaktyczną w dziedzinie kompetencji, porzerzyli zakres wiadomości teoretycznych nauczycieli szkół polskich ze Wschodu.

Organizatorzy szkoleń zapewnili, aby każda szkoła polska na Łotwie podpisała partnerską umowę o współpracy z jedną ze szkół warszawskich. Postanowiliśmy, że naszą szkołą partnerską zostanie Szkoła Podstawowa Nr.2 Przymierza Rodzin im.ks.Jana Twardowskiego na Mokotowie.

Podczas wizyty w szkole zapoznaliśmy się ze specyfiką działalności placówki oświatowej, opartej na metodyce Montesori w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Placówka nawiązała współpracę również ze szkołą patrnerską w Finlandii. Planujemy spotkanie przedstawicieli szkół trzech państw, w sprawie omówienia wspólnych zagadnień, projektów, możliwości, aby uczniwowie, żyjąc w „zmiennym świecie” mieli własne cele, plany i osiągnięcia.

W imieniu społeczności Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rezekne wyrażam serdeczne podziękowanie wszystkim organizatorom naszego cudownego spotkania za udostępienie nam „źródła wiedzy i umiejętności”, za miłe przyjęcie i wspaniałe, wspólnie przeżyte chwile.

Życzę wszystkiego najlepszego, wytrwałości, powodzenia, sukcesów, twórczości w dalszej pracy na kolejne długie lata.
Łączę wyrazy szacunku oraz miłe pozdrowienia z ziemi łotewskiej.

Z poważaniem – dyrektor PPG w Rezekne mgr Walentyna Szydłowska

Może Ci się również spodoba