Paldies par kursiem!

Vienu nedēļu no 18.06.-23.06.2017. esot Varšavā, mēs Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas administrācija un skolotāji varējām piedalīties tālākizglītības kursos, kurus organizēja biedrība “Palīdzība poļiem austrumos” kopā ar Polijas Senātu, Izglītības ministriju, Ārlietu ministriju.

Mācībspēki vadot nodarbības, spēja mūs aizraut praktiskajās nodarbībās, parādīt darbu kompetenču jomās, kā arī atsvaidzināt teorētiskās zināšanas. Kursu organizatori parūpējās par to, lai ikviena Latvijas poļu skola spētu parakstīt sadarbības līgumu ar poļu skolu Varšavā. Mēs to izdarījām ar Varšavas pamatskolu Nr.2 (Szkoła Podstawowa Nr.2 Przymierza Rodzin  im.ks.Jana Twardowskiego na Mokotowie). Interesanta un inovatīva ir šī skola, kura savā darbā izmanto Montesori metodes mācību un audzināšanas darbā, kā arī skola, kurai sadarbības partneri ir Somijā. Plānojam, ka trijstūra piramīdā, mēs 3 valstu skolas spēsim  kopīgi saviem bērniem rast jaunas iespējas sadarbībai, kopīgiem projektiem, lai skolēnu vēlme dzīvot mainīgā pasaulē realizētu viņus kopīgiem mērķiem un pūliņiem.

Paldies organizatoriem, pasniedzējiem, visiem, kuri bija kopā ar Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas pārstāvjiem.

Paldies, par iespēju gūt spēka, jaunus atziņu un prakses avotus!

 

Ar cieņu,

skolas direktore V.Šidlovska

You may also like...