Ferie wiosenne

14 marca 2016r. Rozpoczęły się ferie wiosenne. Naszej placówka jednak kontynuuje pracę. Uczestnicy chóru mieszanego klas 2-4 codziennie przychodzą na próby, przygotowując się do przeglądu miejskiego.
Uczniowie klas XII we wtorek i środę będą zdawali egzaminy centralizowane z języka angielskiego, w czwartek z języka rosyjskiego.
Najbardziej wybitni fizycy i matematycy naszego gimnazjum biorą udział w miejskich i regionalnych olimpiadach przedmiotowych. Życzymy powodzenia wszystkim, zwłaszcza uczestnikom olimpiad!

Uczeń klasy XII Krzysztof Karzubow podczas ferii wiosennych szczegółowo przygotowywać się do Międzynarodowej Olimpiady Języka Polskiego, która się odbędzie w kraju br. W Warszawie. W marcu Krzysztow uczestniczył w olimpiadzie w Rydze, gdzie zajął I miejsce wśród uczniów szkół polskich Łotwy. Celem Krzysztofa w przyszłości są studia na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale dyplomatycznych stosunków międzynarodowych. Powodzenia!

Może Ci się również spodoba