Warsztaty- prace inwentaryzacyjne i dokumentacyjne na cmentarzach polskich

 

Od dłuższego czasu uczniowie naszej szkoły zajmują się porządkowaniem zapomnianych i opuszczonych polskich grobów w Rezekne i okolicach. Pieczę nad tymi regularnymi akcjami sprawuje p. Elżbieta Nazarova. W dniu 14 września w naszej szkole odbyły się warsztaty na temat sposobów prowadzenia prac inwentaryzacyjnych i konserwacyjnych na starych cmentarzach, które poprowadził pan dr Bartłomiej Gutowski, pracujący w Narodowym Instytucie Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA w Warszawie, zajmującym się poszukiwaniem, badaniem i ochroną miejsc i obiektów związanych z historią narodu polskiego.

Podczas zajęć teoretycznych uczniowie dowiedzieli się, według jakich zasad przeprowadzane są badania obiektów, czyli fotografowanie, mierzenie i szczegółowy ich opis.

Następnie uczestnicy udali się na największy cmentarz w Rezekne, aby w praktyce zastosować zdobytą wiedzę. Otrzymawszy specjalne formularze, dokonali samodzielnie szczegółowego opisu wybranych nagrobków.

Jak się okazuje, praca ta wymaga sporo wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, np. historii, architektury, materiałoznawstwa, geologii. Niełatwo było rozszyfrować zatarte napisy na porośniętym mchem granicie, nie każdy zrujnowany nagrobek udało się dokładnie zmierzyć, a trzeba pamiętać, że wszelkie czynności muszą być wykonywane z największą ostrożnością, aby nie naruszyć wiekowej konstrukcji i jej otoczenia oraz by miejsca pochówku były traktowane z należnym szacunkiem.

Dziękujemy organizatorom za dawkę cennej wiedzy, która z pewnością zaowocuje dokładniejszym zbadaniem miejsc, gdzie pochowani są łatgalscy Polacy, a to z kolei pozwoli roztoczyć nad nimi opiekę i ocalić od zapomnienia.

Na koniec naszego spotkania otrzymaliśmy podręcznik do inwentaryzacji polskich cmentarzy i nagrobków z dedykacją od autora, za co serdecznie dziękujemy.

 

#InstytutPolonika

Może Ci się również spodoba