• Bez kategorii

Dzień cieni

„Główny sens wykształcenia ma na celu odnalezienie przez młodzież samych siebie, zrozumienie własnej wartości i talentów, odwagę spotkania się ze swoim „cieniem”, umiejętność poznania własnej świadomości i bycia sobą.” (I.Szuplińska)

Tradycyjnie, rokrocznie, 12 lutego uczniowie i studenci mają wspaniałą możliwość udziału  w „Dniu Cieni” w celu bliższego poznania interesującego w przyszłości zawodu oraz zapoznania się z fachowcami.  Niewątpliwe, większość młodzieży już na początku stycznia wybiera osobę – swoją „cień”, co jest dowodem poważnego skupienia się i  wyboru przyszłego zawodu. W tym roku ja również podjęłam decyzję „cieniować” Ministra Oświaty i Nauki Łotwy Ilgę Szuplińską.

O godzinie 8.45 powitano nas w centrum informacyjnym Ministerstwa Oświaty i Nauki. Następnie udaliśmy się do głównej sali, gdzie odbyło się spotkanie z naszymi „cieniami” oraz panią minister.  Wspólnie z I.Szuplińską uczestniczyliśmy w debatach na temat jakości wykształcenia, jego roli w rozwoju osobowośi i kariery człowieka, polityki językowej, przyczyn nieobecności i frekwencji na lekcjach, sposobów  ich usunięcia. Dyskutowaliśmy o sposobach samorozwoju w epoce nowoczesnych technologii oraz omawialiśmy inne ważne aktualne zagadnienia z dziedziny oświaty i filologii. Po kilkugodzinnych dyskusjach odbyło się zwiedzanie Gabinetu Ministrów. Podsumowanie minonego dnia i zdobytego doświadczenia chciałabym wyrazić słowami I.Szuplińskiej, a wcześniej Rainisa: „Ten, kto wie, czego chce, potrafi wszystko, czego chce”.

Może Ci się również spodoba