• Bez kategorii

I Konkurs Piosenki Polskiej w Rezekne

W dniu 27 kwietnia 2017 r. w Państwowym Polskim Gimnazjum w Rezekne odbył się
Dziecięcy i Młodzieżowy Konkurs Piosenki PolskiejPoezja śpiewana i muzyka popularna od lat 60. XX wieku po współczesność. Projekt był realizowany przy wsparciu finansowym Ambasady RP w Rydze.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół polskich funkcjonujących w systemie łotewskim
z Dyneburga (Daugavpils), Krasławia, Rygi i Rzeżycy (Rezekne). Każde miasto reprezentowali soliści lub zespół wokalny w poszczególnych kategoriach wiekowych: kat.
I – uczniowie w wieku 6
-9 lat, kat. II – uczniowie w wieku 10-13 lat, kat. III – uczniowie w wieku 14-17 lat, kat. IV – uczniowie w wieku 18-20 lat. Jury składającemu się z nauczycieli reprezentujących swoją szkołę przewodniczyła profesor Państwowej Szkoły Muzycznej w Rezekne, pani Ingride Balode.

Celem Konkursu było m.in. wspieranie osób uzdolnionych wokalnie, propagowanie polskiej kultury muzycznej wśród uczniów polskich szkół na Łotwie, a także twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci i młodzieży. Jury konkursowe oceniało dopasowanie repertuaru do wieku uczestnika (tekstu i muzyki), umiejętności wokalne, poziom interpretacji tekstu piosenki oraz ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny, oddanie klimatu piosenki.

Uczestnik Konkursu zaprezentował w języku polskim dwa, dowolnie wybrane utwory muzyczne: jedną piosenkę z poezji śpiewanej oraz jedną piosenkę popularną, obie z okresu od lat 60. XX wieku po współczesność. Utwory należało przygotować w wersji: z akompaniamentem na żywo lub mechanicznym podkładem muzycznym bez ścieżki wokalnej (nośniki: półplayback na CD, mp3), lub akompaniatorem. Organizator przewidział dla laureatów I-III miejsca nagrody rzeczowe wraz
z dyplomem (w każdej kategorii) a dla pozostałych – dyplomy uczestnictwa. Na pamiątkę spotkania każdy otrzymał drobny upominek. Konkursowi towarzyszyła serdeczna, przyjazna atmosfera. Młodzi wykonawcy powrócili rozśpiewani do swych miast.
Państwowe Polskie Gimnazjum w Rezekne dziękuje Ambasadzie RP w Rydze za okazane wsparcie finansowe a uczestnikom – za profesjonalne przygotowanie repertuaru i udział w konkursie. 🙂

Może Ci się również spodoba