Koniec roku szkolnego w PPG w Rezekne – czas podsumowań, refleksji, pożegnań

W dniu 29 maja 2020 r. bieżący rok szkolny zakończył się w szkołach ogólnokształcących na Łotwie. W tym roku koniec roku szkolnego jest inny – nie ma apelów, uroczystości z okazji zakonczenia roku szkolnego i koncertów, nie słychać śmiechu dzieci na szkolnych korytarzach. Nauczyciele zdalnie żegnają się z uczniami.
W przyrodzie plony zbieramy jesienią, ale w kalendarzu szkolnym to przypada na wiosnę, wiosną, kiedy oceniane są osiągnięcia w zakresie nauczania i kółek zainteresowań, zawodów sportowych, konkursów wiedzy, projektów i konferencji prac naukowo-badawczych. Uporczywa praca, dążenie do celu, cierpliwość, i współpraca z nauczycielami w tym roku szkolnym pozwoliły uczniom Państwowego Gimnazjum w Rezekne osiągnąć jeden z wyznaczonych celów – wziąć udział i odnieść sukces! Uzyskane wyniki pomagają zidentyfikować najodważniejszy, najsilniejszych, najbardziej uzdolnionych, najbardziej rytmicznych i rozśpiewanych…… Ważne dodać, że każdy uczeń starał się bronić honoru i dobrego imienia szkoły w tej dziedzinie, w której mógł konkurować z innymi. Jesteśmy bardzo dumni z sukcesu aktywnych i utalentowanych uczniów Państwowego Polskiego Gimnazjum Rezekne, którzy potrafili odkryć swoją wiedzę, chęć do pracy i udziału w olimpiadach miejskich, regionalnych, krajowych i międzynarodowych, zawodach sportowych. Uczniowie ci sprawili, że szkoła jest bardziej rozpoznawalna zarówno w mieście, w kraju, jak i za granicą (w Polsce).
W ostatnim dniu roku szkolnego dn. 29 maja o godz 12. 00 w szkolnej sali wystawowej odbył się uroczysty apel pt. “Duma PPG w Rezekne”, podczas którego wręczono nagrody za wyniki, zajęte miejsca w olimpiadach miejskich i krajowych oraz konkursach w roku szkolnym 2019/20. Podczas apelu uhonorowano nauczycieli – Innę Kudrjavcevą, Skaidrīte Bambale, Sandrę Tarandę, Inetę Melne. Nauczyciele ci pomogli przygotować uczniów do rywalizacji nie tylko w miejskich, ale także w krajowych olimpiadach. Szczególnie cieszymy się z osiągnięć Laury Czuprińskiej, uczennicy klasy 12 w Międzynarodowej Olimpiadzie Języka Polskiego, w której została finalistką (nauczyciel S. Nowakowski).
Z osiągnięciami uczniów można zapoznać się w rubryce Sasniegumi
Uczniowie, którzy mają dobre i doskonałe wyniki w nauce, tradycyjnie otrzymują specjalne dyplomy (tym razem wirtualnie): „Najlepsze świadectwo w szkole początkowej”, „Najlepsze świadectwo w szkole podstawowej”, „Najlepsze świadectwo w szkole ponadpodstawowej”, „Najlepsze świadectwo w szkole średniej”. Uczniowie ze średnią oceną 9 lub wyższą otrzymali “Dyplom Doskonałości PPG w Rezekne” oraz puchar (wirtualny). Prawdziwy puchar otrzymają 1.09.2020.
Od kilku lat, pod koniec semestru i roku szkolnego zespoły klasowe otrzymują nagrodę – statuetkę “SOWA” za osiągnięcia w nauce. Tę nagrodę w roku szkolnym 2019/20 otrzymały zespołu klasy 2b, 5b, 8c i 11a, a “SOWA” wirtualnie dotarła do każdego ucznia z wymienionych zespołów klasowych.
Na co dzień często nie wypowiadamy słòw wdzięczności, ale słowa łotewskiego pisarza Jaunsudrabinia „… dziękuję – to jedyna waluta”, których znaczenie jest ponadczasowe. Dlatego najszczersze słowa wdzięczności kierujemy do nauczycieli i wychowawców za wytrwałość, zapał serca, za codzienne nauczanie i wsparcie w przygotowaniu uczniów do olimpiad, zawodów i konkursów.
Wielkie podziękowanie dla Urzędu Miasta Rezekne za dyplomy “ Za osiągnięcia w olimpiadach krajowych” i nagrody pieniężne. Tę nagrodę otrzymało trzech uczniów z PPG w Rezekne Maija Laizāne (klasa 11.a), Eduards Romans (klasa 11.a) i Ewelina Iwone (klasa 9.b) Gratulacje!
Ogromne podziękowania również dla rodziców uczniów za wsparcie, zrozumienie, wytrzymałość, cierpliwość i wkład w wychowanie dzieci.
Tylko wspólna współpraca sprawia, że nasze dzieci są kompetentnymi, kreatywnymi, odnoszącymi sukcesy i szczęśliwymi ludźmi.
Dyrekcja PPG w Rezekne

Może Ci się również spodoba