Mācību darbā

RĒZEKNES VALSTS POĻU ĢIMNĀZIJAS SKOLĒNU MĀCĪBU SASNIEGUMI 2019./20. m.g.

 

 

n.p.k.

Pasākuma nosaukums Mācību priekšmets Skolēna uzvārds Klase Sasniegums Skolotājs
1. Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiāde 5.-8. klasēm matemātika Eduards Mikučs 5.b 1.vieta  

Aivars Šmits

2. Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiāde 5.-8. klasēm matemātika Martins Šerkins 5.b 2.vieta Aivars Šmits
3. Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiāde 5.-8. klasēm matemātika Baiba Daugule 6.b 3.vieta Agrita Šķestere Kambala
4. Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiāde 5.-8. klasēm matemātika Domenika Ducsaliete 7.b 3.vieta Agrita Šķestere Kambala
5. Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiāde 9.-12. klasēm matemātika Linards Gaiduļs 9.b 2.vieta Līga Abricka
6.

 

 

Olimpiādes “Tik vai… Cik” 4. kārta  Starptautiskā 4. klašu olimpiāde matemātika Ričards Cakuls

 

4.b

 

3.vieta Inga Zeltiņa
7. Olimpiādes “Tik vai… Cik” 4. kārta  Starptautiskā 4. klašu olimpiāde matemātika Vitālijs Soboļevs

 

4.a

 

atzinība Ineta Jonikāne

 

8. Rēzeknes pilsētas matemātikas  spēle ”10×10+1-Latvijai 101” matemātikas spēle Aļesje Pančenko

Daniels Švecovs

Evelīna Līksniņa

Oskars Leišavnieks

Daniela Patmalniece

6.b

6.b

6.a

6.a

6.a

2.vieta Agrita Šķestere Kambala

Inga Zeltiņa

9. Rēzeknes pilsētas fizikas olimpiāde 8.-12. klasēm fizika Haralds Poišs 9.a 2.vieta Taisija Strode
10. Rēzeknes pilsētas fizikas olimpiāde 8.-12. klasēm fizika Ritvars Adijāns 9.b 2.vieta Taisija Strode
11. Rēzeknes pilsētas vēstures konkursa “Latvijas valsts dibināšana un atjaunošana” vēsture Rolands Geikins

Ella Zlotņikova

Katrīna Kambala

Vladislavs Visockis

Estere Lempa

8.b

8.b

8.b

8.a

8.a

1.vieta Sandra Taranda
12. Rēzeknes pilsētas  vēstures olimpiāde 9.-10. klasēm vēsture Anna Kazmerika 9.a 2.vieta Sandra Taranda
13. Rēzeknes pilsētas  vēstures olimpiāde 9.-10. klasēm vēsture Haralds Poišs 9.a atzinība Sandra Taranda
14. Rēzeknes pilsētas  vēstures olimpiāde 9.-10. klasēm vēsture Evelīna Geikina 10.a atzinība Sandra Taranda
15. Rēzeknes pilsētas  vēstures olimpiāde 9.-10. klasēm vēsture Maija  Laizāne 11.a atzinība Sandra Taranda
16. Vēstures valsts 26. olimpiādes

10.-12. klasēm

vēsture Maija  Laizāne 11.a piedalījās Sandra Taranda
17. Vēstures 9.klašu valsts 26.olimpiāde vēsture Anna Kazmerika 9.a piedalījās Sandra Taranda
18. Rēzeknes pilsētas  bioloģijas olimpiāde 9.-12. klasēm bioloģija Haralds Poišs 9.a atzinība Ināra Kārkliņa
19. Rēzeknes pilsētas  bioloģijas olimpiāde 9.-12.klasēm bioloģija Evelīna Geikina 10.a atzinība Anita Vaivode
20. Rēzeknes pilsētas  bioloģijas olimpiāde 9.-12. klasēm bioloģija Marija Burceva 12. 3.vieta Ināra Kārkliņa
21. Rēzeknes pilsētas  bioloģijas olimpiāde 9.-12. klasēm bioloģija Egīls Runčs 10.a 3.vieta Anita Vaivode
22. Bioloģijas valsts 42.olimpiāde bioloģija Egīls Runčs 10.a piedalījās Anita Vaivode
23. Rēzeknes pilsētas  bioloģijas olimpiāde 9.-12. klasēm bioloģija Anna Kazmerika 9.a 3.vieta Ināra Kārkliņa
24. Rēzeknes pilsētas ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12. klasēm ģeogrāfija Evelīna Geikina 10.a 3.vieta Anita Vaivode
25. Rēzeknes pilsētas ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12. klasēm ģeogrāfija Makss Soboļevs 11.a 3.vieta Anita Vaivode
26. Rēzeknes pilsētas ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12. klasēm ģeogrāfija Katrīna Visocka 12. atzinība Anita Vaivode
27. Rēzeknes pilsētas krievu  valodas  olimpiāde  9.-12. klasēm krievu  valoda Maija Laizāne 11.a 1.vieta Inna Kudrjavceva
28. Rēzeknes pilsētas angļu   valodas  olimpiāde  10.-12. klasēm angļu  valoda Paula Vikaine 12.a atzinība Svetlana Ščcerbakova
29. Krievu valodas 23. valsts olimpiāde  9.-12. klasēm krievu  valoda Maija Laizāne 11.a atzinība Inna Kudrjavceva
30. Starptautiskais Bjalostokas

daiļlasītāju konkurss

“KRESY 2019” Ieva Puzirevska 10.a atzinība Beata Baras
31. Rēzeknes pilsētas dzimtās valodas dienas latviešu valoda un literatūra Renāta Kambala

Katrīna Kambala

Rianda Razumovska

Eduards Rimša

8.b “Valodas raibumiņu zinātāji” Anita Klovāne
32. Rēzeknes pilsētas dzimtās valodas dienas latviešu valoda un literatūra

 

Zigmārs Litavnieks

Iluta Zeltiņa

Domenika Ducsaliete

Marta Litvinova

7.a

7.a

7.b

7.b

Valodas ceļazīmju atklājēji”. Biruta Vaivode

Māra Gražule

33. Rēzeknes pilsētas dzimtās valodas dienas latviešu valoda un literatūra

 

Zigmārs Litavnieks

 

7.a

 

Valodas izteiksmības meistars Biruta Vaivode

 

34. Eseju konkurss ”Veltījums Latgales atbrīvošanas  simtgadei”

6.-7. klašu grupā

esejas latviešu valodā Iluta  Zeltiņa 7.a 2.vieta Biruta Vaivode
35. Eseju konkurss ”Veltījums Latgales atbrīvošanas  simtgadei”

6.-7. klašu grupā

esejas latviešu valodā Sintija Gražule

 

Zigmārs Litavnieks

7.a 5.vieta Biruta Vaivode
36. Eseju konkurss ”Veltījums Latgales atbrīvošanas  simtgadei”

8.-9. klašu grupā

esejas latviešu valodā Ričards Benislavskis  

8.c

1.vieta Silvija Volāne
37. Eseju konkurss ”Veltījums Latgales atbrīvošanas  simtgadei”

8.-9. klašu grupā

esejas latviešu valodā Renāts Vaivods 9.b 3.vieta Anita Klovāne
38. Eseju konkurss ”Veltījums Latgales atbrīvošanas  simtgadei”

10.-12. klašu grupā

esejas latviešu valodā Rudīte Gaidule 11.a 4.vieta Māra Gražule
39. Rēzeknes pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde  11.-12. klasēm latviešu valodas un literatūra  

Maija Laizāne

11.a 2.vieta Māra Gražule
40. Latviešu valodas valsts 46. olimpiādes

11. – 12. klasēm

latviešu valodas un literatūra

 

Maija Laizāne 11.a piedalījās Māra Gražule
41. Rēzeknes pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde  3.- 4. klasēm latviešu valodas un literatūra Ričards Cakuls 4.b 1.vieta Inese Indriksone
42. Rēzeknes pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde  3.- 4. klasēm latviešu valodas un literatūra Aleksandra Baboviča 3.b 2.vieta Inese Indriksone
43. Rēzeknes pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde  3.- 4. klasēm latviešu valodas un literatūra Roberts Rauls Dervinieks 3.b 2.vieta Inese Indriksone
44. Rūdolfa Blaumaņa  literārās prēmijas 15. konkurss latviešu valodas un literatūra Anastasija Šerkina

Loreta Indriksone

Ieva Puzirevska

10.a pateicības Biruta Vaivode
45. Rūdolfa Blaumaņa  literārās prēmijas 15. konkurss latviešu valodas un literatūra Sanija Natālija Baikova 11.a atzinība Māra Gražule
46. R.Mūka jaunrades darbu konkurss latviešu valodas un literatūra Laura Čuprinska 12.a 2.vieta Biruta Vaivode
47. R.Mūka jaunrades darbu konkurss latviešu valodas un literatūra Marija Burceva 12.a 3.vieta Biruta Vaivode
48. R.Mūka jaunrades darbu konkurss latviešu valodas un literatūra Ieva Puzirevska 10.a 3.vieta Biruta Vaivode
49. RTA jaunrades darbu konkurss latviešu valodas un literatūra

 

Marija Burceva  

12.a

atzinība Biruta Vaivode
50. Rēzeknes valsts 1.ģimnāzijas radošo darbu konkurss par Latviju latviešu valodas un literatūra

 

Marija Burceva 12.a 1.vieta Biruta Vaivode
51. Rēzeknes valsts 1.ģimnāzijas radošo darbu konkurss par Latviju latviešu valodas un literatūra

 

Laura Čuprinska 12.a 2.vieta Biruta Vaivode
52. Rēzeknes valsts 1.ģimnāzijas radošo darbu konkurss par Latviju latviešu valodas un literatūra

 

Ieva Puzirevska 10.a atzinība Biruta Vaivode
53. Ontona Slišāna radošo darbu konkurss latviešu valodas un literatūra

 

Airita Trukšāne

Anastasija Šerkina

10.a atzinība Biruta Vaivode
54. Ontona Slišāna radošo darbu konkurss latviešu valodas un literatūra

 

Laura Čuprinska

Marija Burceva

12.a 3.vieta Biruta Vaivode
55. Latgales  skolēnu reģionālā zinātniskās pētniecības darbu konference ZPD Maija Laizāne 11.a I PAKĀPE Skaidrīte Bambale
56. Latgales  skolēnu reģionālā zinātniskās pētniecības darbu konference ZPD Eduards Romans

 

11.a I PAKĀPE Sandra Taranda
57. Latgales  skolēnu reģionālā zinātniskās pētniecības darbu konference ZPD Diāna Dubrovska 11.a II PAKĀPE Ināra Kārkliņa
58. Latgales  skolēnu reģionālā zinātniskās pētniecības darbu konference ZPD Rudīte Gaidule 11.a II  PAKĀPE Ināra Kārkliņa

59.

Latgales  skolēnu reģionālā zinātniskās pētniecības darbu konference

ZPD Lauris Gutāns 11.a III PAKĀPE Taisija Strode
60. Latgales  skolēnu reģionālā zinātniskās pētniecības darbu konference ZPD Deniss Vasiļjevs 11.a III PAKĀPE Taisija Strode
61. Latgales  skolēnu reģionālā zinātniskās pētniecības darbu konference ZPD Einārs Jonikāns 11.a III PAKĀPE

Taisija Strode

62.

Latgales  skolēnu reģionālā zinātniskās pētniecības darbu konference ZPD Einārs Rindžs 11.a III PAKĀPE

Anna Skripačenoka

63.

Latgales  skolēnu reģionālā zinātniskās pētniecības darbu konference ZPD Santa Dubrovka 11.a III PAKĀPE

Ināra Kārkliņa

64.

Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konference ZPD  

Eduards Romans

 

11.a I PAKĀPE

Sandra Taranda

65.

Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konference  

ZPD

Maija Laizāne 11.a II PAKĀPE

Skaidrīte Bambale

66.

Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konference ZPD Diāna Dubrovska 11.a piedalījās valstī Ināra Kārkliņa

67.

Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konference ZPD Rudīte Gaidule 11.a piedalījās valstī

 

Ināra Kārkliņa

68.

16. atklātā dizaina un tehnoloģiju (šķiedru mākslā) olimpiāde mājturība un tehnoloģijas Evelīna Ivone 9.b atzinība  Ineta Melne
69. Starptautiskā poļu valodas olimpiāde poļu valoda Laura Čuprinska 12.a 1.vieta

Sebastian Novakovskis