Konkurs młodych talentów w Daugawpilsie

11 marca bieżącego roku w Domu Kultury Polskiej w Daugawpilsie zgromadziły się „młode talenty” – śpiewające dzieci i młodzież z Daugawpilsu, Krasławy i Rezekne na konkurs młodych wykonawców piosenki polskiej i łotewskiej Regionu Łatgalia.
Naszą placówkę na konkursie reprezentowało trzech uczestników: Elżbieta Rosłowa (klasa 2a), Dawis Rimsza (klasa 1b) oraz Elżbieta Geikina-Tołstowa (klasa 4a). Wszyscy uczestnicy startowali w najmłodszej grupie eliminacyjnej. Dzieciaki musiały zaspiewać 2 piosenki: jedną w języku polskim, drugą zaś po łotewsku. W związku z tym, że w tym roku w muzyce łotewskiej szczególną uwagę zwraca się na twórczość artystyczną Raimonda Pulsa, organizatorzy konkursu postanowili wybrać jedną z piosenek artysty –kompozytora. Utwory muzyczne naszych małych artystówbrzmiały dźwięcznie i serdecznie. Uczestnicy zostali wyróżnieni upominkami i listami gratulacyjnymi. Elżbieta Geikina-Tołstowa została laureatką I miejsca w swojej grupie eliminacyjnej.
Serdecznie dziękujemy dzieciom, rodzicom za starania, wsparcie, pomoc, nauczycielom muzyki Elinie Pukste i Johannie Geikinej za przygotowanie naszych „młodych talentów” do tego konkursu.

Może Ci się również spodoba