„Myśląc o przyszłości…”

Tuż przed Świętami Wielkiej Nocy w naszym gimnazjum odbył się „Dzień Otwartych Drzwi”. W tym roku przebiegał on inaczej, niż poprzednio. W uroczystości udział wziął wicedyrektor ds.dydaktycznych Szkoły Straży Granicznej w Rezekne pan A.Abolińsz oraz asystent służby emigracji i straży granicznej major pani I.Pokule.

Otóż od dwóch lat nasza placówka realizuje program kierunku zawodowego „Bezpieczeństwo granicy”. Program ten dotyczy uczniów, którzy w przyszłości zamierzają osiągnąć swój cel, i zostać pracownikami straży granicznej. Obecnie w ramach programu ogólnokształcącego młodzież uczy się również psychologii, podstaw prawnych, przepisów granicznych, poznaje sztukę walki. W ramach nowego programu gimnazjum podpisało umowę o współpracy ze Szkołą Straży Granicznej, która zapewnia młodzieży pewne ulgi przy dotaniu się na studia po ukończeniu 12.klasy.

W związku z tym w „Dniu Otwartych Drzwi” nasi partnerzy organizowali fantastyczną wycieczkę – zapoznanie się z placówką, podczas której nasi obecni i potencjalni uczniowie kierunku zawodowego mieli możliwość zapoznania się z życiem codziennym kadetów, procesem dydaktycznym, pracą pozalekcyjną, szczegółami pracy kynologów oraz z perspektywą dalszych studiów.

Najważniejsze, co zaznaczyli wszyscy obecni, podsumowując spotkanie: po ukończeniu SSG w Rezekne młodzież ma zapewnioną pracę, dobre wynagrodzenie, możliwość podjęcia studiów wyższych, zarówno dziennych, jak i zaocznych na Akademii Technologii w Rezekne, zdobycie tytułu magistra.

Społeczność Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rezekne wyraża serdeczne podziękowanie pracownikom Szkoły Straży Granicznej oraz gronowi Akademii Technologii w Rezekne za pomoc i wsparcie.

Dyrektor PPG w Rezekne mgr Walentyna Szydłowska

Może Ci się również spodoba