• Bez kategorii

Przeszłość Buduje Przyszłość- Sąsiedzi Równych Praw

Państwowe Polskie Gimnazjum w Rezekne wspólnie z trzema szkołami w Częstochowie ( V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza, Szkołą Podstawową nr 21, Zespołem Szkół Specjalnych nr 28) oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, weźmie udział w projekcie „ Przeszłość Buduje Przyszłość- Sąsiedzi Równych Praw „ (The past builds the future- Neighbours of equql rights), którego organizatorem jest Gmina Miasto Częstochowa.

Projekt ma na celu podniesienie świadomości wśród młodych Europejczyków z Polski, Łotwy i Litwy na temat wspólnej historii, kultury i dziedzictwa kulturowego, a także upamiętnienie ofiar zbrodni w reżimach totalitarnych. Realizacja projektu pozwoli na upamiętnienie wydarzeń we współczesnej historii Europy, w tym przyczyn i skutków reżimów autorytarnych i totalitarnych, oraz podniesienie wśród obywateli Europy świadomości na temat ich wspólnej historii, kultury, dziedzictwa kulturowego i wartości, zwiększając tym samym ich zrozumienie Unii Europejskiej, jej początków, celu, różnorodności i osiągnięć oraz znaczenia wzajemnego zrozumienia i tolerancji.

Termin realizacji projektu: 01.04.2022 – 31.03.2024

REPORT Child_protection_policy_EN

RAPORT_Polityka_bezpieczeństwa_dzieci_PL