• Bez kategorii

Spotkanie z Minister Edukacji Narodowej w Polsce Anną Zalewską

W dniach 13-14 lutego 2019 roku przebywała na Łotwie Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Jednym z celów oficjalnej wizyty było spotkanie z dyrektorami działających tu polskich szkół oraz nauczycielami kierowanymi do pracy w tych placówkach przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Odbyło się ono w Państwowym Gimnazjum Polskim im. J. Piłsudskiego w Daugavpilsie.
Pani minister towarzyszyli ambasador RP na Łotwie Monika Michaliszyn, konsul RP Małgorzata Hejduk-Gromek oraz prezes Zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Mikołaj Falkowski.
Głównym tematem rozmów z dyrektorami placówek z Rēzekne, Daugavpilsu, Krāslavy i Rygi były zagadnienia związane z nowym programem edukacyjnym na Łotwie, który będzie wdrażany od września 2020 roku. Zmiany te obejmą również edukację w szkołach mniejszości narodowych.
W trakcie spotkania dyrektorzy prezentowali krótko swoje ośrodki, podkreślając ich wkład w rozwój ogólnopaństwowej oświaty. Walentyna Szydłowska, twórczyni i długoletni dyrektor Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rēzekne, przypomniała, że należy ono obecnie do dwudziestu pięciu najlepszych szkół na Łotwie, zajmując w tej grupie niezwykle wysokie, siódme, miejsce. Nic dziwnego, że cieszy się prawdziwą renomą w lokalnym środowisku. W przyszłym roku powstaną aż trzy oddziały klasy pierwszej i dwa oddziały licealne. Atutem placówki jest nowatorski kierunek kształcenia – straż graniczna. Dyrektor Walentyna Szydłowska podziękowała serdecznie za znaczące wsparcie Ambasadzie RP w Rydze, Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Polskim Lasom Państwowym.
Spotkanie zakończyło się bankietem, podczas którego nauczyciele skierowani przez ORPEG do pracy w polskich szkołach na Łotwie mogli podzielić się z panią minister swoimi uwagami.

Beata Baraś
nauczyciel ORPEG

Może Ci się również spodoba