• Bez kategorii

Dziękujemy za wsparcie!

Dzisiaj rodzice uczniów Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rezekne, finansowa sytuacja których w rodzinie nie jest stabilna, wyrażają serdeczne podziękowanie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” za udział i wsparcie w projekcie dofinansowania obiadów.

Dzięki realizacji projektu część uczniów klas VIII-XII naszego gimnazjum mogła korzystać z gorących posiłków w szkole, wiedząc, że już po trzeciej lekcji na jadalni szkolnej ich i kolegów czeka pyszny obiad. Jest to naprawdę bardzo wielka zapomoga dla naszych niezamożnych rodzin.

Życzę wszystkim współpracownikom Fundacji „Pomoc Polakom na Wchodzie” z panem prezesem Mikołajem Fałkowskim na czele ciepłych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie najbliższych oraz samych szczęśliwych dni i opatrzności Bożej na co dzień w Nowym Roku.

 

Dyrektor PPG w Rezekne  mgr Walentyna Szydłowska

Może Ci się również spodoba