• Bez kategorii

„Po ścieżce uśmiechu”… do polskiej poezji

Taką tajemniczą ścieżką, wiodącą w dzieciństwie w krainę literatury, są czytane przez rodziców lub dziadków wierszyki. To one sprawiają, że maluchy pragną jak najszybciej nauczyć się literek, by zacząć samodzielnie poznawać poezję. Obcowanie z zabawnymi lirykami staje się często elementem układania dziecka do snu, wieczornym rytuałem, wytęsknioną chwilą bliskości. Po tej dróżce zmierza się też do zachwytu nad brzmieniem języka, który przestaje być obcy, a zaczyna przyciągać, czarować, fascynować, budzić miłość.

Taki właśnie cel przyświecał konkursowi recytatorskiemu dla uczniów klas IV-VI, zorganizowanemu 8 października 2019 roku w Państwowym Polskim Gimnazjum w Rēzekne. Zrealizowano go pod patronatem Ambasady RP w Rydze, w ramach projektu „Po ścieżce uśmiechu” autorstwa polonistki Beaty Baraś. Służył nie tylko wyłonieniu talentów, ale po prostu dobrej zabawie recytatorów i słuchaczy. Kryterium doboru utworów było jedno: miały budzić radość.

W jury zasiedli: przewodnicząca rezekneńskiego oddziału Związku Polaków na Łotwie Bernadeta Geikina-Tolstova oraz Elżbieta Nazarowa i Marcin Bartnik – nauczyciele, dla których polszczyzna jest językiem ojczystym. Członkowie komisji zwracali uwagę zarówno na interpretację wierszyków, jak i na poprawną wymowę przejętych występem recytatorów. Przed dziecięcą publicznością zaprezentowało się 29 uczestników, przygotowywanych przez swoje polonistki: Elżbietę Bieniewicz, Annę Wowere i Beatę Baraś. W każdej grupie wiekowej wyłoniono zwycięzców:

 

KLASY IV

I miejsce ex aequo – AGRITA FIODOROVA i EVA ŠESLERE

III miejsce – SINDIJA ASTAŠOWA

wyróżnienia – BETIJA BERNANE, SANITA KIŽLA, VALERIJA ROZVIAZEVA

 

KLASY V

I miejsce – LAURA MIČULE

II miejsce – MILA PAVKŠTO

III miejsce – SOFIJA SMIRNOVA

wyróżnienia – SOFIJA OVEČKINA, ADRIĀNA SOKOLOVA, ŅIKITA ŽURŅA

 

KLASY VI

I miejsce – DARIANA ŠTOKNE

II miejsce – AĻESJA PANČENKO  

III miejsce – DANIELA DIĀNA PATMALNIECE

wyróżnienie – DAGNIJA ZUTE

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe, ufundowane przez Ambasadę RP w Rydze oraz dyrekcję Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rēzekne. Najlepsi recytatorzy będą reprezentować szkołę podczas centralnych eliminacji XXVIII Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy 2019”.

Beata Baraś

nauczycielka skierowana przez ORPEG

Może Ci się również spodoba