• Bez kategorii

„DZIĘKUJEMY ZA POLSKIE SZKOŁY NA ŁOTWIE” wizyta Marszałka Senatu RP

„Wiemy, że Polonia jest bardzo ważna. Jesteśmy dzięki Wam mocniejsi, a Wy lepiej czujecie się w dużej rodzinie, jaką stanowi cały naród. Będziemy nadal wspierać tutejszych Polaków, a dzięki temu będziemy wspierać Łotwę” – zapewnił podczas swego wystąpienia Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, który przybył 5 września 2019 roku, wraz z delegacją Kancelarii Senatu RP, z kilkudniową oficjalną wizytą do Republiki Łotewskiej. Już pierwszego dnia odwiedził miejsca świadczące o przyjaźni obu krajów, przypieczętowanej krwią żołnierzy walczących we wspólnej sprawie w latach 1919-1920. Przypomniał, że to dzięki nim dzisiaj można cieszyć się wolnością.

Tego samego dnia w Centrum Kultury Łotewskiej w Daugavpilsie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polaków zamieszkałych na Łotwie. Uczestniczyli w nim również ambasador Rzeczpospolitej Polskiej Monika Michaliszyn, konsul Małgorzata Hejduk-Gromek, burmistrz Daugavpilsu Andrejs Elksniņš wraz z małżonką, prezes Związku Polaków na Łotwie Ryszard Stankiewicz, prezes fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Mikołaj Falkowski oraz żołnierze z polskiego kontyngentu wojskowego stacjonującego w Adaži na Łotwie.

Ważny temat spotkania stanowiła oświata, toteż na sali nie mogło zabraknąć dyrektorów i nauczycieli polskich szkół i centrów kultury z Daugavpilsu, Rēzekne, Krāslavy oraz Jekabpilsu. Państwowe Polskie Gimnazjum w Rēzekne reprezentowała pani dyrektor Walentyna Szydłowska, a także nauczyciele skierowani do pracy przez ORPEG: Elżbieta Bieniewicz, Beata Baraś, Marcin Bartnik i Sebastian Nowakowski.

Marszałek Stanisław Karczewski zapewnił, że priorytetem rządu będzie nadal wzmacnianie ojczystej oświaty poza granicami kraju. Ważne, by jak najwięcej dzieci uczyło się języka swoich przodków, przyjeżdżało do Polski na obozy i kolonie, poznawało ten kraj i uczyło się go kochać. „Dziękujemy za polskie szkoły na Łotwie, za dbałość o nasze dziedzictwo narodowe” – powiedział.

Część oficjalną zakończył wzniesieniem toastu: „Za przyjaźń polsko-łotewską, jeszcze silniejszą, wykorzystującą w pełni tkwiący w niej potencjał. I za wszystkich Polaków na świecie!”

 

Beata Baraś

nauczyciel skierowany przez ORPEG

Może Ci się również spodoba