• Bez kategorii

Warsztaty metodyczne

Państwowe Polskie Gimnazjum w Rezekne (Rzeżyca) w dniach 2-3 XII 2016 r. zorganizowało przy wsparciu Ambasady RP w Rydze warsztaty metodyczne, w ramach projektu pt. Jak przybliżać uczniom polonijnym współczesną polską literaturę i kulturę. Metoda konkretu na lekcjach z poezji współczesnej w grupie heterogenicznej. Ambasada RP na Łotwie oraz Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą objęły Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem. Wydarzeniu przewodniczyła dyrektor PPG w Rezekne Pani Walentyna Szydłowska. Obecność Gościa z Polski, pana Mariusza Wychódzkiego, koordynatora Wydziału ds. Wspomagania Polaków i Polonii za Granicą podniosła rangę wydarzeniu.

Adresatami byli nauczyciele skierowani przez ORPEG, pracujący na Łotwie w polskich szkołach oraz miejscowi nauczyciele poloniściz Daugavpils (Dyneburg), Krasławy, Rezekne i Rygi. W ciągu dwóch dni warsztatów nauczyciele obejrzeli film z 2014 roku pt. „Serce, serduszko” w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego.  Wymienili się także doświadczeniem na temat wyzwań, z jakimi spotykają się podczas pracy z grupami uczniów łotewsko- i rosyjskojęzycznymi. Heterogeniczność obecne jest w każdej z nich i dotyczy odrębnych umiejętności edukacyjnych. Pogodzenie tych czynników podczas lekcji trwającej 40 minut wymaga posługiwania się nowoczesnymi technikami pracy oraz metodami, w sposób gwarantujący efektywność.

Metodyczki ORPEG Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie oraz nauczycielka skierowana do Dyneburga, przepracowały z nauczycielami m. in. technikę storyline, lekcję o przecinku na każdym poziomie kształcenia, zapoznały z najnowszymi (z ostatnich 10 lat) książkami literatury współczesnej dla dzieci i młodzieży, nagrodzonymi przez polską Sekcję IBBY. Uczestnicy warsztatów otrzymali „Zaświadczenia” potwierdzające udział w 12-godzinnym kursie metodycznym. Dokument ten jest honorowany przez dyrektorów szkół polskich na Łotwie, potwierdza że nauczyciel dba o samokształcenie i rozwój warsztatu metodycznego. Spotkanie nauczycieli polonistów pracujących w polskich szkołach na Łotwie odbyło się w twórczej i przyjaznej atmosferze.

Może Ci się również spodoba