Wychowajmy pokolenia nowych Łukasiewiczów

„Wychowajmy pokolenia nowych Łukasiewiczów” pod takim hasłem nasza szkoła, przy współpracy Polskiej Szkoły Ogólnokształcącej im. I.Kozakiewicz w Rydze oraz Państwowego Gimnazjum Polskiego im.J.Piłsudskiego w Dyneburgu, zrealizowała projekt pt. „Zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć i warsztatów z zakresu tematycznego przedmiotów: chemia, fizyka,biologia”.

Realizacja projektu była możliwa dzięki współpracy Ambasady RP w Rydze, która wsparła nas ogólną kwotą 28 000,00 EUR (dwadzieścia osiem tys. euro). Dzięki czemu każda z trzech placówek wyposażyła swoje labolatoria kupując sprzęt i materiały na kwotę 9 000,00 EUR (dziewięciu tysięcy euro).

Jesteśmy przekonani, że Państwowe Polskie Gimnazjum zaistnieje w szerszej świadomości mieszkańców miasta jako placówka nie tylko wychowująca absolwentów ze znajomością języków obcych i pogłębionych zrozumieniem innych kultur, lecz także angażujących się w edukację nauk ścisłych.

 

Może Ci się również spodoba