Atbalsta personāls

Vārds, uzvārds Amats
Irēna Finogejeva Logopēde
Justīne Reble Bibliotekāre
Valentīna Šidlovska Pedagoga palīgs
Olga Timofejeva Izglītības psihologs
Sendija Caune Skolas medmāsa
Kristīne Rimša Karjeras konsultants
Ināra Trokša Sociālais pedagogs