Interešu izglītībā

RVPĢ SKOLĒNU SASNIEGUMI INTEREŠU IZGLĪTĪBĀ 2019./20. m.g.

Pasākums Kolektīvs/ skolēnu uzvārdi Klašu grupa Sasniegumi Skolotājs
Valsts robežsardzes 100.gadadienai veltīts zīmējumu konkurss “Manai robežsardzei – 100”. Skolas kolektīvam 1.-12.klases Pateicības raksts Klašu audzinātāji, vizuālās mākslas skolotāji
Ludzas novada ROBOTIKAS kauss -2019 Rihards Augšpūls

Kristiāns Zanders

Vladislavs Artemjevs

4.b klase

4.a klase

4.a klase

Pateicības raksts Edmunds Kadakovskis
Jauniešu iniciatīvu projekts “Neaptaustāms, bet izzināms visums” Skolas komanda vidusskola Diploms par 3.vietu B. Vaivode
Skatuves runas konkurss I kārta (27.02.2020.) Agrita Fjodorova 4.a klase III pakāpe V. Selicka
X Starptautiskais jauniešu reliģiskās dziesmas festivāls

16.02.2020.

Agrita Fjodorova

R. Benislavskis

Elizabete Geikina-Tolstova

4.a klase

8.c klase

 

8.a klase

Diploms un

balva

J. Geikina
Instrumentālo ansambļu un mazo kolektīvu konkurss “No baroka līdz rokam” TMA “Jandāliņš”

 

4.-12.klase

 

I pakāpe

 

S. Slavika

 

Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku atlases skate 12.03.2020. Deju kolektīvs “Degsme”

 

1.-2.klase

3.-4.klase

5. klase

6. klase

7.-9. klase

10.-12.klase

 

I pakāpe

Augstākā p.

Augstākā p.

I pakāpe

I pakāpe

II pakāpe

I.Zeiļa

I.Indriksone

D. Gurgāne

 

Ziemeļlatgales  novada stāstnieku konkursā

“Teci, teci, valodiņa”

(2019.gada novembris)

Folkloras kopa:

E. Dudniks

Roberts Rauls Dervinieks

4.b klase  

II pakāpe

II pakāpe

A.Klovāne