Vasaras sākums ļoti zaļš!

  • IMG_20220626_102724
  • IMG_20220626_113740
  • IMG_20220626_183842
  • IMG_20220626_194453
  • IMG_20220627_110312
  • IMG_20220627_185637
  • IMG_20220628_091123
  • IMG_20220629_114139
  • IMG_20220701_093042
  • IMG_20220701_093306

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 20 skolēniem un 2 pedagogiem kopā ar 20 skolēniem un 3 pedagogiem no Polijas valsts no 24.jūnija līdz 3.jūlijam bija iespēja piedalīties ERASMUS+ projektā “Bo my jesteśmy ECO/ Because we are ECO” Polijā.

Projekta mērķis bija aktualizēt vides problēmas jauniešu vidū, kā arī dod iespēju pašiem jauniešiem risināt vides problēmas. Šobrīd sabiedrība apzinās, ka pasaule mainās, ir daudz problēmu, kas saistās ar vides aizsardzību un citiem vides jautājumiem.

Projekta norises laikā dalībniekiem bija iespēja diskusijās, grupu aktivitātēs aktualizēt svarīgākos vides jautājumus – klimata pārmaiņas, bioloģiskā daudzveidība, vides aizsardzība u.c. Darbojoties grupās, skolēni veidoja video aicinājumus pievērst uzmanību klimata jautājumiem. Projekta dalībniekiem bija iespēja darboties radošajās darbnīcās “Lietu otrā dzīve”. Interesanta aktivitāte bija vienas dienas ēdienkartes pēc ZERO WASTE (bezatkritumu pieeja) principiem veidošana.  Projekta noslēgumā skolēniem bija iespēja organizēt un pašiem piedalīties “Klimata gājienā”. Šī pasākuma laikā skolēni devās ciemata Murzasichle ielās un aicināja ikvienu pievērst uzmanību vides jautājumiem – mūsu planētas nākotnei. Katrs no mums ar mazām ikdienas rīcībām var uzlabot vidi savā apkārtnē, vajag tikai sākt to darīt. Ir svarīgi sākt pašiem un iedrošināt līdzcilvēkus.

Projekta laikā bija iespēja apmeklēt Tatru Nacionālo parku, iepazīties ar brīvprātīgā darbu vides sakārtošanā. Ekskursijas noslēgumā skolēni piedalījās parka uzkopšanas talkā.

Visa projekta norises laikā skolēniem bija jāaizpilda Projekta dienasgrāmata, kurā bija ikdienu jānovērtē savu kompetenču – daudzvalodu kompetences, lasīšanas un rakstīšanas prasmes, citu izpratnes kompetences,  personiskās un sociālās kompetences un mācīšanās mācīties kompetences, pilsoniskās kompetences, uzņēmējdarbības kompetences, kultūras izpratnes un izpausmes kompetences, matemātiskās kompetences un kompetences zinātnes, tehnoloģiju un inženierzinātņu jomās – pilnveidi.

Gatavojoties 2022./2023.m.g., skolēni plāno ar projekta aktivitātēm iepazīstināt savus skolas biedrus. Tādējādi projekta laikā iegūtās prasmes tiks nodotas tālāk.

Anita Vaivode

You may also like...