Pedagogi

 

        Vārds, uzvārds Amats
Olga Burova Vācu valodas skolotāja
Līga  Abricka Matemātikas  skolotāja
Bernadeta Geikina – Tolstova Poļu  valodas skolotāja
Anna Skipačenoka  Informātikas un matemātikas  skolotāja
Ingūna Zeiļa Sākumskolas  un sporta skolotāja
Inese Lakstīgala Sākumskolas skolotāja
Sandra Taranda Vēstures, sociālo zinību, politikas skolotāja
Anita Vaivode Bioloģijas, dabas zinību un ģeogrāfijas skolotāja
Marija Ročāne Vizuālās mākslas skolotāja
Jānis Moldāns Mājturības un tehnoloģiju skolotājs
Ineta Melne Tehniskās grafikas, vizuālās mākslas, sociālo zinību,

dizaina un tehnoloģiju skolotāja

Inga Zeltiņa Sākumskolas un matemātikas skolotāja
Inese Indriksone Sākumskolas skolotāja
Anna Vovere Poļu valodas skolotāja
Ineta Jonikāne Sākumskolas skolotāja
Biruta Vaivode Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Māra Gražule Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Anda Ločmele Matemātikas skolotāja
Ināra Kārkliņa Bioloģijas un ķīmijas skolotāja
Inna Kudrjavceva Krievu valodas skolotāja
Irēna Finagejeva Logopēde
Gaļina Ivanova Angļu valodas skolotāja
Silvija Volāne Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Ināra Trokša Kristīgās mācības skolotāja
Svetlana Ščerbakova Angļu valodas skolotāja
Marija Leikuma Dabas zinību skolotāja
Diāna Gurgāne Sākumskolas skolotāja
Elžbieta Bieniewicz Poļu valodas skolotāja
Olga Komkova Poļu valodas skolotāja
Marcin Eugeniusz Bartnik Poļu valodas skolotājs
Elżbieta Nazarova Poļu valodas skolotāja
Ineta Upeniece Pirmsskolas skolotāja
Skaidrīte Bambale Vizuālās mākslas, sociālo zinību un kulturoloģijas skolotāja
Sanita Gutāne Sākumskolas skolotāja
Aivars Skripačenoks Informātikas skolotājs
Olga Timofejeva Psiholoģijas skolotāja
Agrita Šķestere-Kambale Matemātikas skolotāja
Dace Viša Mūzikas skolotāja
Sandra Mežore Pirmsskolas mūzikas skolotāja
Ludmila Elenska Pirmsskolas skolotāja
Valda Selicka Sākumskolas un angļu valodas skolotāja
Svetlana Zalužinska Sporta skolotāja
Anita Klovāne Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Mārīte Upeniece Pirmssskolas skolotāja
Aivars Šmits Matemātikas un fizikas skolotājs
Inese Jermakova Angļu valodas skolotāja
Aigars Krauklis Izglītības metodiķis
Inga Aniņa Angļu valodas skolotāja
Nadežda Uškāne Angļu valodas skolotāja
Inese Mošenoka Vācu valodas skolotāja
Vladimirs Talapins Sporta skolotājs
Arvils Mikažāns Sporta skolotājs (VRK)
Johanna Geikina Mūzikas skolotāja
Lienīte Litavniece Ekonomikas skolotāja
Inta Pokule Valsts aizsardzības mācības skolotāja
Valentīna Zjuzina Pagarinātās dienas grupas skolotāja
Evija Pušmucāne Vizuālās mākslas skolotāja
Marija Ļebedzeva Mūzikas skolotāja
Ērika Masļenovska Spāņu valodas skolotāja
Ivars Matisovs Ģeogrāfijas skolotājs
Ilze Skromule Franču valodas skolotājs
Dainis Uškāns Dizaina un tehnoloģiju skolotājs
Marija Ziliņa Pagarinātās dienas grupas skolotāja
Kristīne Laizāne Pagarinātās dienas grupas skolotāja
Marianna Olender Vispārējās vidējās izglītības skolotāja
Urszula Elzbieta Brozek Pirmsskolas izglītības skolotāja / Vispārējās pamatizglītības skolotāja
Bogdan Jerzy Brozek Vispārējās vidējās izglītības skolotājs
Dace Ruško Fizikas skolotāja
Valentīna Šidlovska Poļu valodas skolotāja
Jekaterina Fjodorova Bibliotekāre
Justīne Reble Bibliotekāre
 INTEREŠU IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJI
Edmunds Kadakovskis Lego robotikas pulciņa skolotājs
Andris Repelis Ģitārspēles apmācības skolotājs
Silvija Slavika TMA “Jandāliņš” vadītāja
Johanna Geikina Reliģisko dziesmu ansambļa skolotāja,  koncertmeistare
Anita Klovāne Folkloras kopas skolotāja
Dace Viša Vokālā ansambļa vadītāja,  2.-4.klašu un 5.-12.klašu kora diriģente
Marija Leikuma Vides erudītu pulciņa skolotāja
Diāna Gurgāne Tautas deju kolektīva “Degsme” vadītāja
Inese Indriksone Tautas deju kolektīva “Degsme” vadītāja
Ingūna Zeiļa Tautas deju kolektīva “Degsme” vadītāja
Jānis Moldāns 3D modelēšanas un lidmodelēšanas pulciņaskolotājs
Ineta Melne Radošuma klubiņa DIY skolotāja
Svetlana Zalužinska Attīstošās vingrošanas skolotāja
Dainis Uškāns Deju (Breakdance) skolotājs
Valdis Platonovs Programmēšanas pulciņa skolotājs