Pedagogi

 

        Vārds, uzvārds Amats
Olga Burova Vācu valodas skolotāja
Līga  Abricka Matemātikas  skolotāja
Jana Mežale Matemātikas skolotāja
Anna Skipačenoka Matemātikas  skolotāja
Ingūna Zeiļa Sākumskolas  un sporta skolotāja
Inese Lakstīgala Sākumskolas skolotāja
Sandra Taranda Vēstures, sociālo zinību, politikas skolotāja
Anita Vaivode Bioloģijas, dabas zinību un ģeogrāfijas skolotāja
Valentīna Šidlovska Poļu valodas skolotāja
Dainis Eisaks Dizaina un tehnoloģiju skolotājs
Ineta Melne Dizaina un tehnoloģiju skolotāja
Inga Zeltiņa Sākumskolas un matemātikas skolotāja
Inese Indriksone Sākumskolas skolotāja
Anna Vovere Poļu valodas skolotāja
Ineta Jonikāne Sākumskolas skolotāja
Biruta Vaivode Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Māra Gražule Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Indra Lūciņa Latviešu valodas skolotāja
Ināra Kārkliņa Bioloģijas un ķīmijas skolotāja
Kristīne Laizāne Krievu valodas skolotāja
Irēna Finagejeva Logopēde
Gaļina Ivanova Angļu valodas skolotāja
Silvija Volāne Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Ināra Trokša Kristīgās mācības skolotāja
Svetlana Ščerbakova Angļu valodas skolotāja
Ināra Pavro Sociālo zinību skolotāja
Diāna Gurgāne Sākumskolas skolotāja
Elžbieta Bieniewicz Poļu valodas skolotāja
Olga Komkova Poļu valodas skolotāja
Marcin Eugeniusz Bartnik Poļu valodas skolotājs
Elżbieta Nazarova Poļu valodas skolotāja
Ineta Upeniece Pirmsskolas skolotāja
Lidija Sosnare Matemātikas skolotāja
Sanita Gutāne Sākumskolas skolotāja
Aivars Skripačenoks Informātikas skolotājs
Olga Timofejeva Psiholoģijas skolotāja
Agrita Šķestere-Kambale Matemātikas skolotāja
Irēna Ivanova Mūzikas skolotāja
Dace Ruško Fizikas skolotāja
Ludmila Elenska Pirmsskolas skolotāja
Valda Selicka Sākumskolas un latviešu valodas skolotāja
Svetlana Zalužinska Sporta skolotāja
Anita Klovāne Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Mārīte Upeniece Pirmssskolas skolotāja
Aivars Šmits Matemātikas un fizikas skolotājs
Marija Ziliņa Pagarinātās dienas grupas skolotāja
Aigars Krauklis Izglītības metodiķis
Inga Aniņa Angļu valodas skolotāja
Nadežda Uškāne Angļu valodas skolotāja
Inese Mošenoka Vācu valodas skolotāja
Viktorija Andronova Sporta skolotājs
Arvils Mikažāns Sporta skolotājs (VRK)
Ilona Butkāne Pirmsskolas mūzikas skolotāja
Lienīte Litavniece Projektu darba skolotāja
Inta Pokule Valsts aizsardzības mācības skolotāja
Valentīna Zjuzina Pagarinātās dienas grupas skolotāja
Evija Pušmucāne Vizuālās mākslas skolotāja
Iwona Stepien Poļu valodas skolotāja
Ērika Masļinovska Spāņu valodas skolotāja
Ivars Matisovs Ģeogrāfijas skolotājs
Ilze Skromule Franču valodas skolotājs
Dainis Uškāns Dizaina un tehnoloģiju skolotājs
Justīne Reble Bibliotekāre
 INTEREŠU IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJI
Edmunds Kadakovskis Lego robotikas pulciņa skolotājs
Andris Repelis Ģitārspēles apmācības skolotājs
Silvija Slavika TMA “Jandāliņš” vadītāja
Dainis Uškāns Deju (Breakdance) skolotājs
Anita Klovāne Folkloras kopas skolotāja
Irēna Ivanova Vokālā ansambļa vadītāja,  2.-4.klašu un 5.-12.klašu kora diriģente
Svetlana Zalužinska Attīstošās vingrošanas skolotāja
Diāna Gurgāne Tautas deju kolektīva “Degsme” vadītāja
Inese Indriksone Tautas deju kolektīva “Degsme” vadītāja
Ineta Melne Radošuma klubiņa DIY skolotāja