Erasmus+ “Young people against hate speech on the Internet”

ghost writer

No 10.03. līdz 19.03. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 20 skolēni un 2 skolotāji devas uz Poliju, lai piedalītos Erasmus+ Action projektā “Young people against hate speech on the Internet”.Projekta aktivitātes notika Poronina/ Zakopane.Projekta 1.dienā jaunieši izspēlējot dažādas spēles, atklāja projektu un iepazinās ar dalībniekiem. Projekta 2. dienā strādāja grupās un mācījās, kas ir iebiedēšana, sekstings, vardarbības riski un sekas internetā, valstu prakse un nevalstisko organizāciju darbība Latvijā un Polijā. Projekta laikā devāmies uz Zakopane, kuras centrālajā ielā veicām aptauju un interviju par to, kā vietējā sabiedrība atpazīst naidu tiešsaitē. Tad projekta dalībnieki apkopoja intervijas rezultātus. Jaunieši noskaidroja, kas jāuzlabo, ko darīt, lai cīnītos pret naidu tiešsaitē? Tikāmies ar interneta komunikācijas ekspertu, kurš analizēja kopā ar jauniešiem sagatavoto ziņojumu. Jaunieši mācījās deju, lai atrodoties Zakopane, pievērstu cilvēku uzmanību šai problēmai. Projekta pēdējā dienā devāmies uz Zakopane, lai prezentētu projekta rezultātu- simbolus, zīmes, deju “Jaunieši pret naidu tiešsaitē “.Šīs nedēļas laikā izstaigājām 2 kalnu takas, bijām ūdens atrakciju parkā un Ilūziju muzejā.

Vēlamies sirsnīgi pateikties  Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nama vadītājai Svetlanai Semeņakai par radīto iespēj darboties šajā, skolēniem nozīmīgajā, projektā.

Paldies projekta organizatorei Halinai Požniakovskai , kura mūs sagaidīja , uzņēma Augustovā,  rūpējās par mums ar mīlestību un iejūtību;

Renatai Sujatai par rūpēm , nodarbībām un saturīgi  pavadītu brīvo laiku;