Projekti

SKOLAS PROJEKTU VIDE UN TO NOZĪME

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija rīko un piedalās dažādos projektos. Skolas skolēni un skolotāji piedalās dažādos starpvalstu projektos Eiropas Savienībā. Piedalīšanās projektos sniedz iespēju to dalībniekiem iepazīt citas Eiropas valstis, to kultūru, sastapt jaunus domubiedrus, interesanti pavadīt brīvo laiku un gūt jaunas zināšanas. Skolēni un skolotāji ar skolas atbalstu organizē personīgos projektus. Šos projektus finansē Polijas sadarbības partneri un Eiropas Savienības fondi un organizācijas. Skola regulāri atbalsta skolēnu un skolotāju veidotos projektus un palīdz to realizācijā. Skolā, galvenokārt tiek organizēti projekti, kuri ir saistīti ar kultūru un vidi.

KĀ VAR PIEDALĪTIES SKOLAS ORGANIZĒTOS PROJEKTOS?

Ikvienam Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēnam ir iespēja piedalīties skolas organizētajos projektos. Lai to darītu skolēnam jānoskaidro par šobrīd aktīvajiem skolas projektiem, to var izdarīt vēršoties pēc informācijas pie skolas administrācijas vai līdzpārvaldē. Skolēniem ir iespēja izstrādāt un organizēt savus projektus. Lai to izdarītu, skolēnam nepieciešams izveidot projekta organizācijas plānu. Pēc tā izveides skolēns var vērsties ar savu projekta ideju skolēnu līdzpārvaldē vai arī pie skolas administrācijas. Plašāka informācija par aktīvajiem projektiem, to izstrādi pieejama pie skolas administrācijas vai skolēnu līdzpārvaldē.


SKOLAS PROJEKTI

Socrates Comenius

Šis projekts ir tendēts uz skolu izglītību. Tajā var iesaistīties jebkurš, kurš iesaistīts skolas izglītībā, galvenokārt skolēni un skolotāji. Programmas mērķis ir palīdzēt jauniešiem un skolotājiem iepazīt Eiropas kultūras, valodas un vērtības. Mūsu skola ir šīs programmas partnere.

Jaunatne darbībā

Šajā projektā mūsu skola piedalījās pirmoreiz. Tā bija nometne Lietuvā, laika posmā no 02.07 līdz 09.07. Tā tika organizēta sadarbībā ar partneriem no Lietuvas, Polijas un Francijas. Tā bija iespēja skolēniem iepazīt dažādas kultūras un valodas, kā arī lietderīgi pavadīt vasaras brīvo laiku.