Vīzija, misija, vērtības

SKOLAS VĒRTĪBAS

Cieņa. Sadarbība. Līdzdalība. Attīstība. Radošums. Uzņēmība. Atbildība.

SKOLAS VĪZIJA

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija- mūsdienīga, atvērta,  konkurētspējīga, inovatīva un tradīcijām bagāta skola.

SKOLAS MISIJA

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija – skola, kas piedāvā skolēniem iespēju iegūt, demonstrēt, formulēt un novērtēt 21. gadsimtam nepieciešamās kompetences, zināšanas un prasmes,  izmantojot informāciju tehnoloģijas un valodas un nodrošina radošu un profesionālu audzināšanas, izglītības darbu personības attīstībai, pilsoniskuma veidošanos un nacionālās identitātes saglabāšanu.

VIRSMĒRĶIS

Augsti motivēti skolēni, kas mācās radošā vidē, kur strādā mūsdienīgi un globāli domājoši pedagogi.