Category: Erasmus + “Math & science prectices with fun!”

Un atkal satikās draugi!/Kolejne spotkanie przyjaciół

Rudens brīvdienās  Erasmus + projektā „Math&science prectices with fun!”, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēni un pedagogi devās mācību braucienā uz Afyonkarahisar Turcijā. Neriman Ibrahim Kucukkurt Ortaokulu skolā satikās skolēni un pedagogi no visām projekta partnerskolām, lai...

Vai drāma matemātikā ir iespējama?/Czy drama w matematyce jest możliwa?

Jā, protams! Par to varēja pārliecināties Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā viesojušies ciemiņi projekta “My Maths & Science practices with fun!” no Portugāles un Turcijas. Nedēļas garumā mūsu skolēni spēja parādīt viesiem uzdoto mājas darbu...

Pirmā reize pie jauniem projekta partneriem/Pierwsza wizyta do nowych partnerów projektu

No 13.-21. aprīlim Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas delegācija  piedalījās  Erasmus+ projekta „Math&science practices with fun!”,  Nr. 2017-1-TR01-KA219-046103_2  vizītē Portugālē Escola Secundária De Emídio Navarro skolā,  kur aprīļa vidū lutināja saule, kur valdīja drošība un...