Category: Erasmus + ” My Sign Club & My Sign Application”

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēni Stambulā/Uczniowie Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rezekne w Stambułu

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas septiņi skolēni un divi skolotāji piedalījās Stambulas partnerskolas organizētajā sanāksmē Erasmus+ projekta My Sign Club un My Sign application ietvaros. Novembra beigās mūsu skolas jaunieši kopā ar Turcijas un Polijas ...

Darbs turpinās/Praca trwa.

No 25.  Februāra līda 3. martam  Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā notika «Erasmus+» projekta „My Sign Club & My Sign Application”,  Nr.2017-1-TR01-KA219-045969_3 mācību vizīte.  Rēzeknē viesojās skolotāji no Turcijas un Polijas un kopā ar mūsu skolas...