2020./2021.m.g.

RĒZEKNES VALSTS POĻU ĢIMNĀZIJAS SKOLĒNU SASNIEGUMI 2020./2021.M.G.

Nr.p.k. Pasākuma
nosaukums
Mācību
priekšmets
Skolēna
Vārds, uzvārds
klase sasniegums skolotājs
1. 14. Latvijas robotikas čempionātsARPC „Zeimuļs” posms Robotika Rihards Augšpūls 5.b 2.vieta Edmunds Kadakovskis
2. Rēzeknes pilsētas
angļu valodas
olimpiāde
10.-12.klašu
skolēniem
Angļu valoda

Eduards Romans


Anastasija Šerkina

12.a


11.a

Atzinība


Atzinība

S.Ščerbakova


I. Aniņa

3. Rēzeknes pilsētas vēstures
olimpiāde 9., 10.-12.klašu
skolēniem
Vēsture Maija Laizāne


Rolands Geikins


Margarita Semeņaka


Ričards Benislavskis


Ella Zlotņikova

12.a


9.b


9.a


9.c


9.b

1.pakāpe


3.pakāpe


Atzinība


Atzinība


Atzinība

Sandra Taranda
4. Starptautiskais skatuves runas konkurss
“Kresy- 2020”
Poļu valoda Sofija Nazarova


Loreta Daugule


Agrita Fjodorova


Margarita Semeņaka

1.a


2.b


5.a


9.a

1.vieta


3.vieta


2. vieta


3.vieta

Elžbieta Nazarova


Elžbieta Nazarova


Elžbieta Nazarova


Marcin Bartnik

5. Latgales reģiona radošo
darbu konkurss
10.-12.klašu
skolēniem
Latviešu valoda Romans Eduards 12.a 3.vieta Māra Gražule
6. Rēzeknes pilsētas filozofijas olimpiāde
11.-12.klašu skolēniem
Filozofija Egīls Runčs 11.a 3.vieta Ineta Melne
7. Rēzeknes pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde
8.-9.klašu
skolēniem
Latviešu valoda Sintija Gražule


Dominika Ducsaliete


Zigmārs Litavnieks

8.a


8.b


8.a

3.vieta


Atzinība


Atzinība

Biruta Vaivode


Māra Gražule


Biruta Vaivode

8. Rēzeknes pilsētas 9.-12. klašu matemātikas olimpiāde Matemātika Katrīna Kambala


Luīze Bule


Egīls Runčs

 9.b


9.b


11.a

1. vieta


2.vieta


3.vieta

Agrita Šķestere-Kambala

 


Līga Abricka

9. Rēzeknes pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-12.klašu skolēniem Latviešu valoda Maija Laizāne


Loreta Indriksone

 

12.a


11.a

 

2. vieta


atzinība

Māra Gražule


Biruta Vaivode

10. Rēzeknes pilsētas fizikas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem

Fizika

Linards Gaiduļs


Ritvars Adijāns


 Haralds Poišs

 

10.a

2.vieta


 2.vieta


3.vieta

Dace Ruško

11. Rēzeknes pilsētas matemātikas olimpiāde 5.-8. klasēm

Matemātika

Ričards Cakuls


Eduards Mikučs


Iluta Zeltiņa


Līvija Gaidule

5.b


6.b


8.a


8.a

1.vieta


atzinība


1. vieta


3. vieta

Anna Skripačenoka


Aivars Šmits


 

Agrita. Šķestere-Kambala

12.  “Mans grāmatplaukta stāsts”

Konkurss

Maija Laizāne 12.a atzinība Māra Gražule

 

Zinātniski pētnieciskā darba reģionālās konferences rezultāti.

 

Vārds Uzvārds Klase Darba nosaukums Vieta Vadītājs
Evelīna Geikina 11.a Kārļa Ulmaņa personības un
politiskās darbības atspoguļojums
literārajos darbos.
3.vieta Skaidrīte
Bambale
Loreta Indriksone
(izvirzīta dalībai valstī)
11.a Tanīna koncentrācija tējās. 2. vieta Ināra Kārkliņa
Vladislavs Karziņins 11.a Fosfātjoni veļas mazgāšanas
līdzekļos.
3.vieta Ināra Kārkliņa
Ieva Puzirevska 11.a Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas
darbības atspoguļojums Latvijas
laikrakstos no 1993. gada līdz
2020. gadam.
3.vieta Valentīna
Šidlovska
Egīls Runčs
(izvirzīts dalībai valstī)
11.a Sejas masku ietekme
uz organisma saņemto skābekļa
daudzumu pandēmijas laikā.
1.vieta Ināra Kārkliņa
Jānis Šļakota 11.a Comparison of the
“Pet Sematary’’ novel and movies.
3.vieta Olga Burova
Nikola Žoida 11.a Feminism thoughts in
20th and 21st century literature.
3.vieta Olga Burova
Alens Daniels
Sprukts
12a Dopings Latvijas sportā. 3.vieta Ināra Kārkliņa