Category: Comenius

Comenius projekta materiāli 2

Comenius daudzpusējās partnerības projekta „The treasure chest and ICT or ICT in reading and writing” 2014./2015. m.g. materiāli

Comenius projekta materiāli 1

Comenius daudzpusējās partnerības projekta „The treasure chest and ICT or ICT in reading and writing” 2013./2014. m.g. materiāli

Mūžizglītības programmas Comenius projekts

ES Mūžizglītības programmas Comenius daudzpusējais projekts „The treasure chest and ICT or ICT in reading and writing”. Līguma nr. 2013-1-BG1-COM06-00006_2 Projekta darba grupa: Valentīna Šidlovska, Olga Burova, Anna Skripačenoka, Biruta Vaivode, Gaļina Smane, Skaidrīte...