Iepirkumi

Līdz – 16.01.2018

Aicinām piedalīties Tirgus izpētē uz mūsu skolas bioloģijas kabineta uzskates līdzekļu iegādi no ES projekta līdzekļiem.

t. 64636680

 

13.03.2017 – 24.03.2017

“9 mākslīgo ziedu dekoru izveide aktu zāles skatuves noformēšanai”

26.09.2016-07.10.2016

„Muzikālo roku zvanu iegāde  Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas bērnu interešu centra dalībnieku nodarbībām”

Ziņojums(docx)   Tehniskā specifikācija(docx)

26.09.2016-05.10.2016

„Interaktīva ekrāna un projektora iegāde”

Ziņojums(docx) Tehniskā specifikācija(docx)

 

26.09.2016-06.10.2016

Universālā transformatora un komplekta grupu darbam „Skaņa” iegāde fizikas kabineta materiāli tehniskās bāzes papildināšanai

Tehniskā specifikācija(docx) Ziņojums(docx)

01.08.2016-12.08.2016

Bērnu rotaļu laukuma ‘’Bekingema’’iegāde un montāža Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas bērnu atpūtas laukumā.

Ziņojums (docx) Tehniskā specifikācija (docx)

02.09.2015-09.09.2015

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija lūdz dalību cenu aptaujas konkursā par skolas elektroniskā zvana iepirkumu un uzstādīšanu.

 

12.01.2015

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija lūdz dalību cenu aptaujas konkursā par autobusa īri un transporta pakalpojumiem Socrates Comenius projekta ietvaros.

Piedāvājumus lūdzu sūtīt uz oficiālās veidlapas.