Mūsu skolā tiek realizētas sekojošas mācību programmas

 

Licenzes Nr. Programmas nosaukums Apstiprināšanas datums
V-5656 Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma. Programmas kods 01011121 2012.g.15. oktobris
V-5242 Pamatizglītības mazākumtautību programma.
Programmas kods 21011121
2012.g.12. jūlijs
V-4814 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.
Programmas kods 21015621
2011.g.12. oktobris
V-5243 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma.
Programmas kods 31011021
2012.g.12. jūlijs
V-8719 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma.
Programmas kods 31014021
2017.g.9. marts
V-3172 Vispārējās vidējās izglītības programma
Programmas kods 31016011
2020.g.7. jūlijs

 

Mācību priekšmetu un mācību stundu plāns vidusskolai
OBLIGĀTIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI Kopā 10.klase 11.klase 12.klase
Latviešu valoda 6 2 2 2
Poļu valoda un literatūra 9 3 3 3
Angļu valoda 9 3 3 3
Matemātika 12 4 4 4
Informātika 3 2 1
Sports 9 3 3 3
Latvijas un pasaules vēsture 6 2 2 2
Fizika 8 3 3 2
Ķīmija 6 2 2 2
Bioloģija 6 2 2 2
Literatūra 6 2 2 2
Mūzika 2 1 1
Kopā: 82 29 28 25
IZVĒLES MĀCĪBU PRIEKŠMETI
Ekonomika 3 3
Ģeogrāfija 3 2 1
Kulturoloģija 3 1 1 1
Politika  un  tiesības 2 2
Tehniskā grafika 2 2
Literatūra 3 1 1 1
Matemātika 1 1
Krievu valoda  vai  vācu valoda 9 3 2 4
SKOLĒNA MĀCĪBU SLODZE 108 36 36 36
Mācību priekšmetu un mācību stundu plāns profesionāli orientētā virziena programmai
Valsts robežas drošība
 MĀCĪBU PRIEKŠMETI Kopā 10.klase 11.klase 12.klase
Latviešu valoda 6 2 2 2
Poļu valoda un literatūra 9 3 3 3
Angļu valoda 9 3 3 3
Matemātika 12 4 4 4
Informātika 3 2 1
Sports 13 4 4 5
Latvijas un pasaules vēsture 6 2 2 2
Fizika 8 3 3 2
Ķīmija 6 2 2 2
Bioloģija 6 2 2 2
Literatūra 6 2 2 2
Mūzika 2 1 1
Valsts aizsardzības mācība 4 1 1 2
Krimināltiesību un kriminālprocesa pamati 3  1 1  1
Psiholoģija 3 1 1  1
Ģeogrāfija 3 2 1
Krievu valoda vai vācu valoda 9  3  2 4
SKOLĒNA MĀCĪBU SLODZE 108 36 36 36