Pirmā reize pie jauniem projekta partneriem/Pierwsza wizyta do nowych partnerów projektu

No 13.-21. aprīlim Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas delegācija  piedalījās  Erasmus+ projekta „Math&science practices with fun!”,  Nr. 2017-1-TR01-KA219-046103_2  vizītē Portugālē Escola Secundária De Emídio Navarro skolā,  kur aprīļa vidū lutināja saule, kur valdīja drošība un miers, iedzīvotāju laipnība,  atsaucība, kas raksturīga Portugālei, un, protams, lieliskās Atlantijas okeāna pludmales, kas turpat ar roku sasniedzamas bija. Partnerskolā Portugālē mācās vairāk nekā 1300 skolēni. Skola atrodas pilsētā Viseu, apkārt skolai ir plaša zaļā zona, plaši pagalmi, kur skolēni pavada starpbrīžus. Skolas telpās ir skolas muzejs, bet viena no iemīļotākajam telpām ir plaša skolas bibliotēka.

Portugāles kolēģi un skolēni mūs laipni uzņēma savā skolā. Direktors iepazīstināja mūs ar skolu un izglītības sistēmu. Mums bija iespēja uzzināt, kādas ir izglītības attīstības prioritātes Portugāles skolās.

Tikšanās mērķis bija klātienē izvērtēt iepriekšējā gadā paveikto un precizēt tās aktivitātes, kas projektā ieplānotas šogad. Katrs projekta partneris centās objektīvi izvērtēt savu un visa projekta kopējo darbu, lai varētu secināt, ko uzlabot, kā pilnveidot atsevišķas aktivitātes. Šī gada projekta darbs ir ļoti nozīmīgs – jāizveido matemātikas teātri, skolēniem un skolotājiem jāpiedalās projekta vizītēs Latvijā un Turcijā. Mēs guvām gan praktiskas, gan teorētiskas zināšanas par tēmu “Drāma matemātikā”. Projekta dalībniekiem bija iespēja noskatīties portugāļu bērnu teātri „Maths is everywhere”,  vērot mācību stundas, pašiem izmēģināt drāmas metodi, kas mums visiem likās gan interesanta, gan arī sarežģīta, taču esam gatavi pie tā strādāt.

Nemanot pagāja piecas spraiga darba dienas, kurās atskatījāmies uz paveikto un konkretizējām vēl darāmo, kā arī guvām jaunas zināšanas par Portugāles vēsturi, kultūru, dabu. Uzrunāja lieliskā arhitektūra- tradicionālās, ar flīzēm no ārpuses un iekšpuses izgreznotās mājas. Viņiem ir lieliska virtuve – portugāļi ir zivju un jūras velšu cienītāji. Portugāle paliks atmiņā ar savu lielisko klimatu, jo vismaz deviņus mēnešus gadā tur spīd saule, vienmēr atspirdzinošo veldzējošo brīzi no Atlantijas piekrastes.

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas projekta koordinatore Olga Burova

W terminie 13.04. – 21.04.2018r. delegacja Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rezekne uczestniczyła w szkole Escola Secundaria De Emidio Navarro w Portugalii w ramach projektu Erasmus+ „Math&scienc practices with fun!” Nr.2017-1-TRO1-KA219-046103_2, gdzie w środku kwietnia świeciło letnie słońce, gdzie panowało bezpieczeństwo i spokój, witała życzliwość i gościnność, charakterystyczne dla gospodarzy – Portugalii. W pobliżu była słoneczna plaża wspaniałego oceanu Atlantycznego. W naszej szkole partnerskiej w Portugalii uczy się ponad 1300 uczniów. Szkoła znajduje się w mieście Viseu, dookoła budynku jest szeroka zielona przestrzeń, gdzie uczniowie często spędzają przerwy. W pomieszczeniach placówki mieści się muzeum szkolne, natomiast jednym z najbardziej ulubionych pomieszczeń dzieci jest potężna biblioteka szkolna.

Portugalscy partnerzy i uczniowie bardzo gościnnie przyjęli nas w swojej szkole. Pan dyrektor zapoznał ze szkołą i z państwowym systemem oświaty. Mieliśmy możliwość zapoznać się z kryteriami rozwoju oświaty w szkołach Portugalii.

Celem wizyty było przeanalizowanie działalności w ubiegłym roku oraz omówienie przedsiębiorstw na bieżący rok. Każdy z partnerów projektu starał się objektywnie ocenić pracę ogólną projektu i własny wkład, aby dokonać wniosku, co można podsumować, jak udoskonalić wcześniejszą działalność. Tegoroczna praca w projekcie jest bardzo ważna – mamy zadanie stworzyć teatr matematyczny, uczniowie i nauczyciele powinni w ramach projektu wziąć udział w wizytach na Łotwie i w Turcji. Opanowaliśmy teoretyczne i praktyczne podstawy  na temat „Drama w matematyce”. Uczestnicy projektu mieli okazję obejrzeć przedstawienie teatralne portugalskich dzieci „Maths is everywhere”, uczesticzyć w lekcjach, własnoręcznie wypróbować metodę dramy, która wydawała nam się interesująca i jednocześnie trudna. Jesteśmy gotowi pracować metodą dramy!

Pięć pracowitych dni minęły szybko i ciekawie. Podczas pracy dokonaliśmy analizy wykonanych działań, ustaliliśmy plany na przyszłość, poznaliśmy historię, kulturę Portugalii, podziwialiśmy piękne obrazy przyrodnicze. Obejrzeliśmy fantastyczną architekturę – tradycyjne domy, udekorowane wewnątrz i zewnątrz kafelkami. Tradycyjna kuchnia portugalska jest wyśmienita – Portugalczycy to prawdziwi smakosze ryby i darów morza. W pamięci uczestników projektu pobyt w Portugalii na zawsze zostanie w pamięci: przyjemny klimat, przecież co najmniej przez dziewięć miesięcy w roku tam świeci słońce, lekki powiew wiatru z wybrzeża Atlantyku, gościnni, życzliwi ludzie.

Koordynator projektu Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rezekne Olga Burowa

 

You may also like...