Administrācija

 

Vārds, uzvārds Amats
Olga Burova Direktore
Līga  Abricka Direktores vietniece izglītības jomā
Jana Mežale Direktores vietniece izglītības jomā
Biruta Vaivode Direktores vietniece audzināšanas jomā
Janīna Pinkule Direktores vietniece – saimniecības pārzine
Dainis Uškāns Direktores vietnieks informātikas jomā