Administrācija

Vārds, uzvārds Amats
Olga Burova Direktore
Līga  Abricka Direktores vietniece izglītības jomā
Bernadeta Geikina – Tolstova Direktores vietniece audzināšanas jomā
Anna Skipačenoka Direktores vietniece informātikas jomā
Janīna Pinkule Direktora vietniece – saimniecības pārzine