Vēsture

 • 1993.gada 1.septembrī Kaļķu ielā 12 skola uzsāk darbību kā sākumskola ar 22 skolēniem. 1997.gada martā skola tiek akreditēta kā pamatskola un pārceļas uz jaunām, no bērnudārza pārbūvētām telpām Lubānas ielā 49.
 • Skolas celtniecību, sporta zāles būvniecību, materiālās bāzes pilnveidošanu ir sekmējuši Polijas un citu valstu dāvinājumi.
 • 2002.g. septembrī skola kļūst par vidusskolu.
 • 2005.gadā ir pirmais skolas absolventu izlaidums.
 • 98% absolventu ir augstskolu studenti. 8 skolēni ir Polijas valsts augstskolu studenti.
 • Skola realizē 4 licencētas un akreditētas izglītības programmas.
 • 2008.g. novembrī skola akreditēta uz 6 gadiem.
 • 2010.gada jūnijā skolai tiek atgriezts tās vēsturiskais nosaukums „Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija”
 • 2010.gada vasarā 5 skolas kolektīvi piedalījās X Latvijas Republikas dziesmu un deju svētkos
 • 2013. gadā skola iegūst Ekoskolas nosaukumu un Zaļo karogu.
 • 2013. gadā skola iegūst “Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde”balvu.
 • 2013. gadā  skola ir ieguvusi uzņēmējorganizācijas statusu programmā “Jaunatne darbībā” kas ļauj uzņemt Eiropas Brīvprātīgā Darba jauniešus savā skolā.
 • Katra diena skolā sākas ar lūgšanu. Sākot ar pirmo klasi, bērni mācās pēc priekšmetu sistēmas. Skolā regulāri notiek mākslinieku -novadnieku personālizstādes.
 • Skolas erudītu komanda ir pilsētas uzvarētāju skaitā.
 • Skolēni ik vasaru piedalās Starptautiskajā „Parafiādē” Varšavā. Katru gadu tiek organizētas poļu valodas prakses Bjalostokā, Čenstohovā, Zgežā, Lapušno, Jablonkā, Sidzinā, Bidgoščā, Krakovā, Zloti Potok, Ivencino, Dombrova, Sjanova u.c. Polijas pilsētās. Sešus gadus vasaras laikā skolā darbojas poļu valodas nometne „Zuchy”(„Malači”)

Ar skolas darba pieredzi ir iepazinušies viesi no ASV, Kanādas, Polijas, Norvēģijas, Izraēlas, Zviedrijas, Vācijas, Baltkrievijas, Lietuvas, Krievijas, Igaunijas, Spānijas. 2007.g. pavasarī skolu apmeklēja ārvalstu vēstnieki, kuru vēstniecības atrodas Latvijā. 2009.g. skola aktīvi piedalījās Latvijas Poļu Savienības Rēzeknes nodaļas 20. gadu jubilejas pasākumā.