Vēsture

 • 1993.gada 1.septembrī Kaļķu ielā 12 skola uzsāk darbību kā sākumskola ar 22 skolēniem.
 • 1994.gada vasarā notiek pirmā valodas prakse sadraudzības pilsētā Čenstohovā.
 • Sākot ar 1995.gadu, skolēni ik vasaru piedalās Starptautiskajā jauniešu „Parafiādē” Varšavā.
 • 1997.gada martā skola tiek akreditēta kā pamatskola un pārceļas uz jaunām, no bērnudārza pārbūvētām telpām Lubānas ielā 49.
 • Skolas celtniecību, sporta zāles būvniecību, materiālās bāzes pilnveidošanu ir sekmējuši Polijas un citu valstu dāvinājumi.
 • 1998.gada novembrī valsts svētku ietvaros skola svin 5 darba gadu jubileju.
 • 2000.gada 24.novembrī skolā notiek 5 darba gadu jubilejas pasākums kapelai, korim un zēnu ansamblim. Kolektīvu vadītāji S.Slavika, A.Balode, R.Solovjova.
 • 2001.gada februārī skolu oficiālā vizītē viesojas Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga.
 • 2002.gada septembrī skola kļūst par vidusskolu.
 • 2002.-2005.gads īstenojam Eiropas izglītības programmas Socrates apakšprogrammas Comenius pirmo starptautisko skolu projektu „Mūsu novada tradīcijas un kultūra”.
 • 2005.gadā ir pirmais Rēzeknes poļu vidusskolas izlaidums.
 • Skola realizē 4 licencētas un akreditētas izglītības programmas.
 • 2005.gada novembrī notiek skolas prezentācijas diska atklāšanas pasākums.
 • 2005.gadā valsts svētku pasākumu ietvaros tiek atklāta jaunā skolas sporta zāle. Notiek pirmā sadraudzības spēle.
 • 2007.g. pavasarī skolu apmeklēja ārvalstu vēstnieki, kuru vēstniecības atrodas Latvijā.
 • 2008. gada novembrī skola akreditēta uz 6 gadiem.
 • un 2014.gadā skola aktīvi piedalījās Latvijas Poļu Savienības Rēzeknes nodaļas 20 un 25 gadu jubilejas pasākumā.
 • gada jūnijā skola atgūst savu vēsturisko nosaukumu „Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija”.
 • 2010.gada vasarā 5 skolas kolektīvi piedalījās X Latvijas Republikas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
 • 2013. gadā skola iegūst Ekoskolas nosaukumu.
 • 2014. gadā skola saņem balvu “Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde”..
 • 2015. gadā  skola ir ieguvusi uzņēmējorganizācijas statusu programmā “Jaunatne darbībā”, kas ļauj uzņemt Eiropas Brīvprātīgā Darba jauniešus savā skolā.
 • 2013.gada oktobrī skola svinēja 20 darba gadu jubileju. Pasākuma laikā AS “Latvijas Valsts meži” Ziemeļlatgales mežsaimniecības izpilddirektors V.Reblis pasniedza skolai “Zaļo karogu.
 • 2013.-2015. gads – īstenojam ES Mūžizglītības programmas Comenius daudzpusējo projektu „The treasure chest and ICT or ICT in reading and writing”
 • No 2014.gada janvāra līdz maijam skolā “EBD”programmas ietvaros strādā Katarzyna Wierzbicka
 • 2014.gada janvārī A.Vovere, O.Burova, L. Abricka, B.Geikina-Tolstova, A.Skripačenoka  saņēma Polijas Republikas  apbalvojumu- Tautas Izglītības ministrijas medaļas par priekšzīmīgu darbu izglītības jomā. Svinīgais pasākums notika Polijas Republikas vēstniecībā Rīgā, apbalvojumu pasniedza PR vēstnieks Latvijā Marek Jerzy Nowakowski.
 • 2014.gada rudenī Latgales Kultūrvēstures muzejs sadarbībā ar Rēzeknes IP rīkoja skolēnu radoši pētniecisko darbu konkursu “Es Latvijai”. Konkursa patronese bija Jūras spēku flotiles patruļkuģa P09 “Rēzekne” krustmāte I.Pāvule. Par labāko video prezentāciju bija atzīts mūsu skolas 12.klases darbs, ko veidoja M.Mozga, M.Štekelis, T.Kļaviņš, D.Volodjko, I.Zeltiņa, K.Paškeviča, M.Seleckis un 9. klases darbs, ko veidoja B.Batare, S.Tauriņa, D.Gražule, L.Ivanova.
 • 2014.gada novembrī “Draudzīgā aicinājuma” balvas pasniegšanas ceremonijā Cēsu Vidzemes koncertzālē skola saņem balvu “Lielā Pūce”, grāmatu un  diplomu nominācijā “Latviešu valoda un literatūra”.
 • 2014. gada novembrī notiek kārtējā skolas akreditācija.
 • 2015.gadā Rēzeknes Augstskolā tika noslēgts un parakstīts sadarbības līgums starp RA un RVPĢ. Līgumu parakstīja RA rektors Edmunds Teirumnieks un ģimnāzijas direktore Valentīna Šidlovska.
 • 2015.gada pavasarī pretī ieejai skolā tika uzstādīta uz postamenta PŪCE. Tā ir Žaklīnas Razumejevas vecvecāku dāvana skolai.
 • 2015.gada maijā darba vizītē skolā ierodas Polijas Republikas vēstniece Latvijā E. Dembska, Polijas Republikas konsuls V. Krajs, Polijas IZM pārstāvji M. Vihudskis, A. Atlas.
 • 2015.gada jūlijā 7 skolas pašdarbības kolektīvi: 5.-9.klašu koris (diriģente E. Pukste, koncertmeistare J. Geikina), TMA “Jandāliņš” (vadītāja S. Slavika) un 4 latviešu tautas deju kolektīvi (vadītājas I.Indriksone, K. Kokoreviča un D. Gurgāne) piedalās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
 • 2015.gada rudenī skolas direktore un viesskolotāja E. Bieniewicz piedalās skolas sadarbības partnera un vairāku ideju iniciatora Polijas Valsts mežu darbinieka J. A. Sterčevska bērēs.
 • 2015.gada septembrī notiek pirmais Tēvu dienas pasākums.
 • 2015.gada novembrī skolai tiek pasniegta “Draudzīgā aicinājuma” balva par rezultātiem latviešu valodas un literatūras CE.
 • 2016.gada pavasarī skolas “Erudītu” komanda ( J.Širina (12.kl.), D.Sondors (11.kl.), D.Gražule (10.kl.), L.Novika (9.a kl.), E.Grabusts (9.b kl.)) izcīna I vietu.
 • 2016.gada aprīlī pirmo reizi tiek svinēta RVPĢ tehnisko darbinieku diena.
 • 2016.-2018.gads piedalīšanās Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projektā “Science Academy”
 • 2016.gada septembrī ģimnāzija sāka realizēt jaunu profesionālās ievirzes programmu “Valsts robežas drošība”
 • 2016.gada oktobrī skolā darba vizītē viesojas fonda “Pomoc Polakom na Wschodzie”valdes priekšsēdētājs M.Falkowski, vietniece E. Żółkowska un Jāņa Pāvela II vārdā nosauktās Varšavas ģimnāzijas direktors.
 • 2016.gada novembrī skolai tiek pasniegts “Draudzīgā aicinājuma” apbalvojums par rezultātiem latviešu valodā un literatūrā (B. Vaivode), “Lielā Pūce” un Goda raksts par izcilību vēstures CE ( S.Taranda).
 • 2016.gada novembrī tiek atklāta skolas ilggadējā sadarbības partnera un drauga J.A. Sterčevska piemiņas plāksne.
 • 2016./17. mācību gadā RVPĢ telpās tika atklāta Latvijas Olimpiskās komitejas projekta “Sporto visa klase” jaunā sezona. Pasākumā piedalījās un ar bērniem sportoja domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs, sporta pārvaldes vadītājs N.Krilovs, IP vadītājs A. Drelings, SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” valdes loc. V.Bogdanovs, Saeimas deputāts I.Ribakovs, sporta sk. M.Babre un 3.b kl.audz. J.Jonikāne.
 • 2016./17.mācību gada II semestra sākumā darba vizītē viedojas Valsts Robežsardzes koledžas direktors A. Liepiņš un direktora vietnieks mācību darbā G. Āboliņš.
 • 2017.gada martā oficiālā darba vizītē Rēzekni un RVPĢ apmeklē Polijas Republikas vēstniece Latvjā E.Dembska un Polijas Republikas Konsuls V.Krajs.
 • 2017.gada 3.maijā Rīgas pilī skolas direktorei Valentīnai Šidlovskai Valsts prezidents Raimonds Vējonis   pasniedz apbalvojumu “Triju Zvaigžņu ordenis”.
 • 2017.gada augustā Latgales Kultūrvēstures muzejā notika izglītojošas krāsojamās grāmatas “Ieskats Rēzeknes vēsturē” prezentācija. Idejas un grāmatas autore ir sākumskolas skolotāja, pilsētas sākumskolas skolotāju MK vadītāja I.Zeiļa. Grāmatu ilustrēja M. Aleksandroviča, bet tās redaktore ir A.Rancāne.
 • 2017.gada augustā Valsts prezidents Raimonds Vējonis Rģas pilī pasniedz vēstures skolotājai S. Tarandai  Ata Kronvalda balvu.
 • 2017.gada septembrī skolu apmeklē Čenstohovas pilsētas delegācija, ko vada pilsētas prezidenta vietnieks R. Stefaniak.
 • 2017.gada novembrī  tikšanās ar PR kontingenta pārstāvjiem.
 • 2017.gada novembrī projekta “Brīvdienas ar Vajdu” (poļu kinorežisora A.Vajdas filmu prezentācija) īstenošana. Projektu līdzfinansē PR vēstniecība Rīgā.
 • 2018.gada janvārī mūžībā devās Rēzeknes poļu biedrības dibinātāja, poļu skolas dibināšanas (atjaunošanas) iniciatore Vanda Krukovska.
 • 2018.gada pavasarī skola piedalās Erasmus + projektā “MY Sign Club & My Sign Aplication”.
 • Skolas direktore Valentīna Šidlovska kopā ar Rēzeknes pilsētas domes pārstāvjiem dodas uz sadarbības pilsētas Sjanovas 675.dibināšanas dienas svinībām.
 • 2018.gada jūnijā 14 skolēni, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu dalībnieki, piedalās projektā “No Baltijas jūras līdz Tatriem”.
 • 2018.gada jūlijā 30 skolēnu piedalās XXX  Starptautiskajā  Parafiādē Polijā.
 • 2018.gada jūlijā skola īsteno projektu, bērnu atpūtas nometni “Zuchy”.
 • 2018.gada augustā 7.-8.klašu skolēni dodas uz poļu valodas nometni, ko organizē nodibinājums “Pmoc Polakom na Wschodzie”.
 • 2018. gada septembrī skolā viesojas delegācija no Polijas (Bydgoszcz).
 • 2018.gada septembrī un oktobrī skola īsteno projektu “Wspólna ławka”(projektu finansē fundacja “Pomoc Polakom na Wschodzie”) kopā ar Traķu ģimnāziju no Lietuvas.
 • 2018. gada okrobrī V. Šidlovska saņem ielūgumu pārstāvēt Latviju V Pasaules poļu kongresā Varšavā. (RVPĢ darbu prezentē viesskolotāja E. Bieniewicz).
 • 2018.gada rudenī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā skolai tiek pasniegts Starptautiskais ekoskolu sertifikāts. (saņem P. Vikaine, M. Burceva, J. Sidorova, K. Visocka).
 • 2018.gada rudenī notiek ERASMUS + projekta “Maths & Science Practices With Fun!” aktivitātes kopā ar dalībniekiem no Turcijas un Portugāles.
 • 2018.gada oktobrī tiek īstenots SIF projekts “Daudzkrāsainā Rēzekne”. Ludziņas “Draudzība” iestudējums poļu valodā.
 • No 20.10.2018. līdz 22.10.2018. Toruņā notiek I Starptautiskais Pasaules poļu kongress, kurā skolu un poļu biedrību pārstāv Anna Vovere.
 • 2018.gada 10.novembrī iestudējuma “Sapnis par brīvību”pirmizrāde. Piedalās 9.-12.klašu skolēni, atb. skol. S. Novakovskis.
 • 16.11.2018. notiek svinīgs pasākums, veltīts Latvijas Republikas un Polijas Republikas neatkarības 100.gadadienai un RVPĢ 25.darba gadu jubilejai. Skolotājas A.Vaivode, I. Zeiļa, I. Finogejeva, I. Jonikāne, J. Geikina, M. Leikuma tiek apbalvotas ar Polijas Republikas IZM medaļu par radošu, godprātīgu darbu skolēnu mācīšanā un audzināšanā.
 • 2018. gada novembrī skolu apmeklē un ar vidusskolēniem tiekas Jagelonu universitātes studenti ( Krakova).
 • 2018.gada nogalē skolā viesojas gaidas (harceru vienība) no Gdaņskas, kas sarūpējušas Ziemassvētku  dāvanas skolas maznodrošinātajām ģimenēm.
 • 2018.gada izskaņā skola saņem “Draudzīgā aicinājuma” balvu par CE matemātikā sasniegtajiem rezultātiem.
 • 2018.gada decembris – piedalīšanās J. Okuņevičas personālizstādes atklāšanā Maltas poļu biedrībā.
 • 2019.gada februārī skolas direktore Valentīna Šidlovska un viesskolotāji no Polijas tiekas ar PR Izglītības ministri un PR vēstniecības pārstāvjiem Daugavpilī.
 • 2019.gada februārī laikraksts “RV” publicē sludinājumu par projekta dokumentācijas izstrādi skolas ēdnīcas piebūvei.
 • 2019.gada martā projekta Erasmus+ dalībnieki dodas darba vizītē uz Portugāli.
 • 2019.gada aprīlī vidusskolēni, ES Parlamenta vēstnieku skolas dalībnieki dodas uz Strasbūru.
 • 2019.gada aprīlī skolas delegācija dodas darba vizītē uz Minsku ( Baltkrievija).
 • 2019.gada aprīļa nogalē PR vēstniece ielūdz skolas direktori uz tikšanos. Tikšanās tēma “Jaunā izglītības projekta īstenošanas poļu skolās Latvijā”.
 • 2019.gada maijā darba vizītē ierodas Erasmus + projekta partneri no Portugāles un Turcijas.
 • 2019.gada maijā oficiālā vizītē ierodas Čenstohovas pilsētas delegācija. Tiek parakstīts sadarbības līgums ar Čenstohovas 21.pamatskolu ( direktore R. Krystek).
 • 2019.gada maija nogalē sadarbības projekta ietvaros skolā viesojas skolēni un pedagogi no Sjanovas rajona skolām. projektu finansē nodibinājums “Pomoc Polakom na Wschodzie”.