Author: Dainis Uškāns

Life-Link Sadraudzības skolu projekts piedāvā 3R – Rūpes par sevi, Rūpes par citiem, Rūpes par dabu!

Mūsu skola jau otro reizi iesaistījusies “Life-Link Sadraudzības skolu projektā”, kurš rosina aizdomāties par videi draudzīgu rīcību praktizēšanu ikdienā. Šogad projektā piedalās četri 9. un 11.klašu skolēni – Ričards Benislavskis, Evelīna Geikina, Anastasija Šerkina,...

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” “Pareizais virziens”, organizētājs biedrība “RTA absolventu asociācija” Nodarbība “Mode un stils”

  Informācija plašsaziņas līdzekļiem 2021. gada 14. maijā Projekta PuMPuRS dalībnieki uzzināja par modes tendencēm Biedrība „RTA absolventu asociācija” īsteno projektu “Pareizais virziens” – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā. 13....