Author: Dainis Uškāns

Klimata kvadrātkods Meteņos – netradicionālā Meteņdiena

  1.martā Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā notika Meteņdienas pasākums. Meteņos ziemas dienas paliek garākas, un laiks sāk griezties uz pavasara pusi. Kaut gan ziema vēl jūtama aiz loga, gaisā virmo pavasaris. Meteņdienā RVPĢ latviešu...

Meistarklases ,,Mana runa pārliecina” 8.,9. un 11.klašu skolēniem RVPĢ

Līdzās mobilajai, interneta u.c. moderno līdzekļu saziņai cilvēka karjeras ceļā palielinās tiešo kontaktu nozīme, prasme ar savu runu atstāt uz saziņas partneri vēlamo iespaidu, radīt labu priekšstatu par sevi, ietekmēt citus, uzklausīt sarunu partneru...