Author: Dainis Uškāns

Sākam bērnu reģistrēšanu RVPĢ 1.klases pretendentu sarakstā

RVPĢ izsludina bērnu reģistrēšanu 1.klases pretendentu sarakstā no 3.03.2021. līdz 15.05.2021. Iesniegumu var sūtīt elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu un nosūtot uz ģimnāzijas e-pasta adresi poluvsk@rezekne.lv vai arī uzrakstīt...

PIEDALĪŠANĀS ĀRLIETU MINISTRIJAS VIDEOKONKURSĀ ‘KĀDAM JĀBŪT LATVIJAS DIPLOMĀTAM 21. GADSIMTĀ?”

gada decembrī Latvijas Republikas Ārlietu ministrija izsludināja video konkursu “Kādam jābūt Latvijas diplomātam 21. gadsimtā?”, kas tika veltīts Latvijas starptautiskās atzīšanas “de iure” simtgadei. Iepazīstoties ar konkursa nosacījumiem un mērķi, sapratu, ka tā ir...

Ko gaidīt no diagnosticējošajiem darbiem?

Ko gaidīt no diagnosticējošajiem darbiem? Februāris un marts jau ierasts ir 3. un 6. klases valsts diagnosticējošo darbu mēneši. Tuvojoties pārbaudījumu datumiem, vecākiem bieži vien rodas jautājums – kas vispār ir diagnosticējošie darbi, kam...

RVPĢ akreditācijas izvērtējums

Izglītības kvalitātes valsts dienesta izveidota Akreditācijas komisija 2020.gada decembrī veica Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas kārtējo, termiņā noteikto izglītības iestādes un izglītības programmu īstenošanas akreditāciju. Ģimnāzijas akreditācijas laikā notika attālinātās intervijas ar skolas vadību, pedagogiem,...