Skolēniem

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā valda ļoti aktīva vide. Skolēniem ir pieejamas dažādas iespējas un alternatīvas, gan atpūsties fiziski, gan pilnveidoties garīgi. Jebkuram skolēnam tiek sniegta iespēja pilnveidot savas prasmes un zināšanas. Skolas dzīvi un vidi galvenokārt veido un organizē paši skolēni, protams, ar līdzpārvaldes un skolas administrācijas palīdzību. Skolēniem iespējams brīvi izteikt priekšlikumus, kā attīstīt un pilnveidot skolas dzīvi. Lielākā daļa ierosinājumu tiek pieņemti un atbalstīti skolas iespēju robežās. Skolā tiek organizēti dažāda veida pasākumi: balles, diskotēkas, konkursi, semināri un zinātniskās konferences. Kā arī skolā tiek aktīvi veidotas dažādas gleznu un foto izstādes, kurās vērojami ne vien skolēnu darbi, bet arī dažādu reģionā pazīstamu mākslinieku darbi. Skolā tiek rīkotas arī starpskolu sacensības dažādos sporta veidos.