Pa ziedu ceļu …

7.jūnijs RVPĢ bija īpaša diena – pienācis tas brīdis, kad devītie, aizvadījuši trauksmes un neziņas pilno eksāmenu laiku, pa ziedu ceļu nonākuši līdz pamatskolas izlaidumam. Ir noslēdzies viens nozīmīgs dzīves posms, sākas gatavošanās spert nākamos soļus pretim jaunām iespējām. Mazs brīdis apstāties pirms došanās ceļā…

            Skolas sporta zāle izrotāta jasmīnu un lupīnu daudzkrāsainajiem ziediem, bet visskaistākie no tiem – 9.klases absolventi. Skan sirsnīgi apsveikuma vārdi, novēlējumi. Saņemti apliecinājumi par pamatskolas izglītību, pateicības un atzinības par jauniešu ieguldīto darbu skolēnu līdzpārvaldē, par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās un piedalīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā.

            9.a klases audzinātāja A.Klovāne svētku uzrunā akcentē trīs vērtības, kas nepieciešamas ikvienam augam vai ziedam, arī cilvēkbērnam: saule, ūdens un gaiss.

            Saule – tas ir siltums, mīlestība, kas staro no vecāku sirdīm, viņu gādīgajām un siltajām rokām. Draudzīgs smaids un labestības starojums no ikviena ceļā sastaptā cilvēka.

            Ūdens ir slāpes pēc nezināmā, ilgošanās un sapņi. Trauksmainais ceļš katru steidzina uz priekšu meklēt, allaž tiekties pēc neatrastā. Audzinātāja novēl katram atrast savu Spēka avotiņu, lai remdētu slāpes, lai pietiktu pacietības sasniegt iecerēto.

            Trešais pavadonis ir ceļavējš. Tas nes uz priekšu, pretim sapnim. Ir viegli virzīties vējiem līdzi, bet nemeklējiet vieglumu! Nebaidīties, izturēt pretvēju! Ar centību, pūlēm un neatlaidību var sasniegt lielus mērķus.

            Sirsnīgi pateicības vārdi skan vecākiem par atsaucību un atbalstu, par aktīvu iesaistīšanos klases dzīves organizēšanā piecu gadu garumā.

            Pateicamies skolas administrācijai, pedagogu kolektīvam, kas ar savu nenogurstošo ikdienas darbu, milzīgu pašatdevi un rūpēm ir palīdzējuši mūsu 9.klašu absolventiem piedzīvot šos skaistos svētkus!

 

9.klašu audzinātājas Anita Klovāne un Ināra Trokša

You may also like...