10.klašu skolēni piedalās diskusijā “Es. Es esmu. Es esmu Latvija un Eiropa.”

Piektā projekta diskusija “Es. Es esmu. Es esmu Latvija un Eiropa.” notika Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā, kur pulcējās nepilns simts jauniešu no Rēzeknes, Rēzeknes novada un kaimiņu novada vidusskolām. Šajā pasākumā piedalījās arī Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 10.klases skolēni. Jaunieši tika aicināti apzināties, ka katrs no viņiem ir tas, kas veidos Latvijas nākotni, kādas ir katra svarīgākās vērtības, kā viņi redzi savu vietu sabiedrībā, un kāpēc reizēm ir jābūt revolucionāram, bet reizēm ir gudrāk apvienoties ar domubiedriem un izstrādāt savu redzējumu problēmu risināšanai.

Liela daļa nākotnes profesiju šobrīd vēl nav izdomātas, bet ir pilnīgi skaidrs, ka nākotnē jauniešiem būs vajadzīgas prasmes sadarboties, domāt, elastīgi pielāgoties situācijai, prast argumentēt savu viedokli, būt inovatīvam. Jauniešiem bija iespēja visas šīs prasmes iekustināt, dalīties domās un pieredzē par savu vēlmi un iespējām dzīvot, attīstīties Latvijā un Eiropā!

Tāpat visi jaunieši, kas piedalījās diskusijā uz saviem e-pastiem saņēma aicinājumu piedalīties konkursā Latvijas jauniešu vērtību ābeces
“PATSkaņi vai LĪDZskaņi – MĒS”! Piedalīties drīkst arī tie, kas nebija diskusijas dalībnieki.

Pielikumā: 1 Konkursa nolikums.http://www.eiropaskustiba.lv/iespejas/projekti/tiek-isteroti/eiropas-pedas-latvija-2017/vertibu-abc-patskani-vai-lidzskani-mes-konkursa-nolikums

Foto: https://www.facebook.com/Eiropas-p%C4%93das-Latvij%C4%81-2017-2018-103536269981243/

You may also like...