Dzejas dienas 2019

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija septembri ieskandina ar dzejas dienām. Dzejas dienas veltītas Kārlim Vēdiņam, jo dzejnieks šogad svin jubileja.

9.septembrī dzejas dienu nedēļu ieskandināja pasākums “Laimīgie dzer kafiju un lasa dzeju”.To vadīja Rēzeknes Centrālas bibliotēkas darbiniece Dzintra Germova, kas pastāstīja par Rēzeknes pazīstamākajiem dzejniekiem un iesaistīja skolēnus dzejas pētīšanā. 7.a,b, 8.a,c klases skolēni veica uzdevumu – sacerēja radošu darbu, ko iepildīja kafijas krūzītēs . Katra grupa prezentēja savu darbu un  skolā tika veidota izstāde .

5.a,b klases skolēniem notika dzejas stunda ,,K.Vērdiņa dzeja Rainim”  Raiņa parkā, kur skolēni gan lasīja dzejnieka dzeju, gan  to ilustrēja.

Piektdien sirsnīgā atmosferā noritēja 9.b, 11.a un 11.b klases tikšanās ar dzejnieci Ingu Kaļvu –Mininu skolas aktu zālē. Dzejniece pastāstīja par savu talantu- dzejas rakstīšanu, lasīja dzeju, lika jauniešiem aizdomāties par dzīves vērtībām.

6.klašu skolēni darbojās ar K.Vērdiņa dzeju radošajās darbnīcās literatūras stundās,veicot dažādas neparastas aktivitātes, piemēram , izdomāja teksta uzdevumus, izmantojot dzejoļa tēlus, organizēja un novadīja  rīta rosmi dzejas liriskajam varonim, attēloja dzejoļa notikumus mēmajā šovā u.c.

10.-12.klases skolēni izzināja K. Vērdiņa personību  un analizēja autora  dzejoļu krājumu “Pieaugušie” pēc asociatīvās metodes, darba beigās tapa skolēnu dzejoļu krājums.

Dzejas mēnesī skolēni projekta “Skolas soma” ietvaros arī baudīs uzvedumu ,,Raksti mani šovakar” un ,,Veidenbaums Live” Nacionālo biedrību kultūras namā.

Cerams, ka jauniešiem dzeja kļūs tuvāka un saprotamāka.

You may also like...