Darbs vasaras brīvlaikā!

  • images
  • images

Aizvien vairāk un vairāk jauniešu izvēlas vasaras mēnešos strādāt, taču daudzi īsti nezina kur to meklēt, kā pieteikties, kā arī rodas daudzi citi jautājumi. Šobrīd Nodarbinātības valsts aģentūrā var pieteikties darba devēji, kas plāno piedāvāt darbu skolēniem, taču arī skolēni jau laikus var gatavoties.

Pasākums „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”

Pasākuma mērķis:

Veicināt skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi.

Pasākuma dalībnieki:

Skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Kad pasākums tiek īstenots?

Pasākums tiek īstenots skolēnu vasaras brīvlaika mēnešos no 1. jūnija līdz 31. augustam. Skolēns pasākumā piedalās uz laiku līdz vienam vai diviem mēnešiem.

Reģistrēties darbam vasaras brīvlaikā skolēni varēs no 2024. gada 2. maija, aizpildot pieteikuma veidlapu NVA vietnē.

Pieteikuma anketā jānorāda informācija par pilsētu, novadu vai pagastu, kurā vēlies strādāt, mācību iestādes nosaukums un klase vai kurss, kurā mācies, kontaktinformācija saziņai par darba vietu, kā arī personu apliecinoša dokumenta numurs.

Tomēr jāatceras, ka skolēna reģistrācija vēl negarantē iesaisti pasākumā, jo valsts līdzfinansēto darba vietu skaits ir ierobežots, un iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka reģistrēto skolēnu daudzums pārsniedz piedāvāto darba vietu skaitu.

Kur varēšu strādāt?

Pasākuma organizēšanas noteikumi paredz, ka skolēns pirms reģistrācijas pasākumā var vienoties ar darba devēju par darba vietu un laiku, ja vien darba devējs ir pieteicis darba vietu nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā. Ja skolēns nav vienojies ne ar vienu darba devēju, tad pieteikuma reģistrācijas secībā saņems informāciju telefoniski vai ar e-pasta starpniecību par iespēju pretendēt uz brīvajām darba vietām.

Cik varēšu nopelnīt?

Atbilstoši darba līgumā nolīgtajam, bet vismaz valstī noteiktās minimālās darba samaksas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesi, ievērojot, ka skolēns vecumā no 15 līdz 17 gadiem tiek nodarbināts ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā, bet skolēns vecumā no 18 līdz 20 gadiem (ieskaitot) tiek nodarbināts 8 stundas dienā, 40 stundas nedēļā.

Darba devējs darba laikā nodrošinās darba vadītāju un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – apmaksātās obligātās veselības pārbaudes.

NVA pasākuma dalībniekus apdrošina pret nelaimes gadījumiem darba vietā.

Sīkāka informācija skolēniem un vecākiem te: https://www.nva.gov.lv/lv/skolenu-vasaras-nodarbinatiba-skoleniem?fbclid=IwAR3GT_F2fnLF_zw7nscwpfEBKmEPjNuKS9veRijqVvRXMY93GDipCyHbn1g

Informācija ņemta no NVA mājas lapas!

You may also like...