Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija īsteno projektu

„Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Projekta mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projekta numurs: 8.3.2.2./16/I/001

Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs

NAP2020ES logo

You may also like...