Vides projekts “Youth Eco Hub”

Mūsu skola aktīvi darbojas starptautiskajā Vides projektā Youth Eco Hub!

Skola turpina aktīvi darboties Starptautiskajā Ekoskolu programmā un piedalās Vides projektā Youth Eco Hub – “Empowering youth and teacher network of the Eco-Schools programme for the Sustainable Baltic Sea region” (Nr. 1020460), kas tiek atbalstīts ar Ziemeļvalstu Ministru padomi.

Projekts norisinās četrās sadarbības valstīs – Somijā, Latvijā, Krievijā un Igaunijā. Dalībnieki ir jaunieši vecumā no 11 līdz 20 gadiem un viņu mentori. No Latvijas projektā ir iesaistītas 5 skolas – Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, Valmieras Zaļā skola, Rīgas 21.vidusskola, Amatas pamatskola, Babītes vidusskola.

Projekta mērķis ir veicināt sadarbību starp Baltijas jūras reģiona ekoskolām, kā arī palielināt izpratni par klimata pārmaiņām, bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un aprites ekonomiku.

Projekta galvenā ideja ir dot jauniešiem vietu un laiku, lai smeltos iedvesmu, attīstītu un realizētu savas idejas atbilstoši viņu vecumam un vajadzībām.

Projekts Youth Eco Hub koncentrējas uz jaunu kompetenču, piemēram, uzņēmējdarbības, līderības un pilsoniskuma, attīstību, kā arī uz aktīvas lomas rašanu vietējās kopienas ietvaros un starptautiskā līmenī.

Projekta ietvaros piektdien, 9.aprīlī plkst.15:00 notiks Zoom tikšanās ar entomologu Voldemāru Spuņģi par iespējām savas mājas pagalmā izveidot Kukaiņu mājas, kas ir lieliska iespēja vairot bioloģisko daudzveidību savā apkārtnē.

Saite uz Zoom tikšanos – https://us02web.zoom.us/j/81289010686 . Pasākums paredzēts apmēram uz stundu.

Projekta Youth Eco Hub koordinatore skolotāja Anita Vaivode

You may also like...