Vidusskolēni piedalījās Prakse.lv nodarbībā!

  • WhatsApp attēls 2024-03-26 plkst. 12.50.17_2a12f283
  • WhatsApp attēls 2024-03-26 plkst. 12.52.32_46076b67
  • WhatsApp attēls 2024-03-26 plkst. 12.52.32_a5694be1
  • WhatsApp attēls 2024-03-26 plkst. 12.52.32_d9ccadd8
  • WhatsApp attēls 2024-03-26 plkst. 12.52.32_28d3af17
  • WhatsApp attēls 2024-03-26 plkst. 12.52.32_d9ccadd8

Pagājušā piektdienā, 22.martā Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 10. un 11.klašu skolēni piedalījās ZOOM nodarbībā ar Prakse.lv pārstāvi.

Semināra laikā tika nodrošināta aktivitāte ar Mentimeter rīku – jaunieši caur saviem telefoniem atbildēja uz dažādiem jautājumiem, kas bija saistīti ar viņu nākotni, izglītību un karjeru. Šī informācija bija ļoti interesanta ne tikai pašiem jauniešiem, bet arī skolotājiem, jo ir iespēja redzēt, ko anonīmi domā katrs jaunietis par nākotnes profesijas un augstskolas izvēli.

Semināra laikā jauniešiem tika stāstīts par arī profesiju un augstākās izglītības iestādes izvēli, darba devēju ieteiktajām studiju programmām, karjeras veidošanu un nobeigumā tika izspēlēta arī darba intervijas simulācija ar 3 brīvprātīgajiem skolēniem, kur katrs no viņiem varēja iejusties darba meklētaja lomā un atbildēt uz darba devēja jautājumiem.

Nodarbības laikā vadītāja nedaudz pieskārās arī tādai tēmai kā CV izveide un motivācijas vēstule, kas šobrīd ir ļoti aktuāli, jo tuvojas vasara, un ikviens jaunietis domā par darba iespējām.

Liels paldies prakse.lv nodarbību vadītājai par semināru!

 

You may also like...