Skolēnu sasniegumi janvārī

paladeJanvāris Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijai bijis bagāts ar piedalīšanos dažādās olimpiādēs un konkursos. Ir patiess lepnums, ka mūsu skolas skolēni ir tikuši  pamanīti un ieguvuši gan diplomus, gan atzinības rakstus, gan pārvarējuši konkursu pirmās kārtas.14.  janvārī Rēzeknes Valsts ģimnāzijā notika Latgales novada atklātā latviešu valodas un literatūras olimpiāde 5.- 6.klašu skolēniem, kas tika sagatavota, sadarbojoties ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi. Olimpiādē piedalījās 110 dalībnieki no 34 skolām. Tika pārbaudītas skolēnu latviešu valodas prasmes un zināšanas, radošā domāšana. Darbus vērtēja 32 literatūras un latviešu valodas skolotāji. Pirmās, otrās un trešās vietas ieguvēji saņēma Rēzeknes pilsētas Domes un Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes diplomus, atzinību ieguvēji – Atzinības rakstus.

Arī mūsu skolas pārstāvji tika pie godalgotām vietām: 5. klases skolnieki Maija Laizāne un Renārs Susejs ieguva 3. vietu, bet 6. klases skolnieks Eduards Geikins Tolstovs – 2.vietu.

27. janvārī notika latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11. un 12. klasēm. Rēzeknes valsts poļu ģimnāziju pārstāvēja Anna Laganovska un Katrīna Paškeviča. Anna ieguva 3. vietu.

29. janvārī norisinājās pilsētas skatuves runas konkurss. 1.-2. klašu grupā Amanda Žebracka ieguva 3. vietu, bet 3.-4. klašu grupā Anastasija Šerkina ieguva godpilno 1. vietu, bet Sintija Vasiļjeva – 2. vietu.

31. janvārī notika Rēzeknes pilsētas ģeogrāfijas olimpiāde, kurā piedalījās divi Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas pārstāvji. Justīne Širina ieguva 3. vietu, bet Mārtiņš Mozga – atzinības rakstu.

17. janvārī Latgales vēstniecībā GORS norisinājās konkursa „Jaunais Kultūras kanons” pirmā, reģionālā kārta. No deviņām komandām tika noskaidrotas divas labākās komandas, kas konkursu turpināja otrajā kārtā Rīgā. Trīs mūsu skolas skolnieces – Regita Zeiļa, Anna Laganovska un Sendija Caune –piedalījās konkursā un guva panākumus – iespēju sevi pierādīt nākamajā kārtā. Viņām savus padomus sniedza skolotāja Skaidrīte Bambale. Visas komandas par piedalīšanos saņēma pateicības rakstus un balvas no konkursa atbalstītājiem – izdevniecības „Dienas žurnāli”, apgāda „Jumava”, tipogrāfijas „Latgales druka”, ziedu salona „Latgales ziedi”.

2014. gada konkursa moto ir „Jaunais Kultūras kanons (1991-2013)”, tā mērķis ir pievērst skolēnu uzmanību kultūras un mākslas vērtību jaunrades aktuālajiem procesiem mūsdienu Latvijā. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas komanda „Trīsvienība” piedāvā šādas vērtības: dramatiskais kolektīvs „PALĀDAS”, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „ZEIMUĻS” un mākslas filma “CYLVĀKA BĀRNS”.

23. janvārī Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs” notika Latvijas izglītības iestāžu vokāli – instrumentālo ansambļu un instrumentālo ansambļu festivāla – konkursa 1.kārta. Konkursā piedalījās 17 kolektīvi gan no pilsētas, gan novada izglītības pārvaldēm. 6 kolektīvi, tajā skaitā Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas tautas mūzikas ansamblis „Jandāļiņš”, ieguva pirmās pakāpes diplomus..

Apsveicam ar panākumiem un vēlam veiksmi turpmākajos konkursos un olimpiādēs!

You may also like...