Klusās dabas kompozīcijas, 2B klase.

Septembrī otrās klases skolēni iepazinās ar klusās dabas žanru. Bērni grieza priekšmetu siluetus un, strādājot pāros, līmēja klusās dabas kompozīciju. Prieks par bērnu radošajiem atklājumiem!