Lai labi dejojas!

Pilsētas pasākumā “Griešanās Meteņos” vēlam izturību, raitu soli septiņiem deju kolektīviem un skolotājām – Inesei Indriksonei un Diānai Gurgānei!

 

Skolas administrācija

You may also like...