Author: administrator

Jaunā mācību gada pirmā skolas diena Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā

Jaunā mācību gada pirmā skolas diena Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā. Tradicionāli 12.klases jaunieši skolas gaitās ievadīja  mazos pirmklasniekus. Mācības 1.klasē šogad uzsāk 44 skolēni. Uz svinībām bija ieradušies viesi no Bidgoščas (Polija, Bydgoszcz). Lai veiksmīgs, zināšanām...

Svinīgu notikumu iespaidā

2018. gads mūsu Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas kopīgai saimei ir īpašs. Gatavošanās Latvijas un Polijas 100 – gadēm, skolas darba 25. gadadienai uzliek par pienākumu katram darīt ieplānoto tā, lai viss 14., 15., 16....

Neaizmirstamās maija dienas sadraudzības pilsētā Sjanovā (Polija)

Maija mēnesis nebūt nav viegls laiks nedz skolēniem, nedz skolotājiem, nedz vecākiem, jo parasti pirms mācību gada izskaņas daudz darāmā. Tieši šajā “karstajā” laikā mums, 16 skolēniem un 2 skolotājiem, tika dota lieliska iespēja,...