Author: administrator

Projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.” pirmā perioda noslēgums

Noslēdzies projekta pirmais periods, kura laikā skolēniem bija iespēja paplašināt savu redzesloku un gūt jaunas zināšanas. Skolēni iemācījās darboties praktiski, attīstīja komunikācijas un sadarbības prasmes, attīstīja talantus un kreativitāti. Aprīļa beigās daļa projektā darbojošos...

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija izsludina uzņemšanu 10. klasēs

Vispārējās vidējās izglītības  programmā un Vispārējās vidējās profesionāli orientētā virziena izglītības programmā “Valsts robežu drošība” Ja esi 9. klases absolvents, pārliecinies, vai Tu jau zini, ka Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija : ir nostiprinājusi savas pozīcijas kā skola...

Viesošanās Čenstohovā

Vasaras brīvlaika sākumā no 3.jūnija līdz 8.jūnijam Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas delegācija, kuras sastāvā bija 28 skolēni un 4 pedagogi, devās uz Čenstohovu – Rēzeknes sadraudzības pilsētu Polijā. Aptuveni 1000 km garā brauciena mērķis...

Izlaidums 12.klase 2019

Šis brīdis vienreizējs un skaists bez gala, ko gribas paņemt visai dzīvei līdz, Lai veldzes būtu gana ceļam tālam, lai tā kā avots cauri mūžam stīdz… 8. jūnijā  Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā pulcējās viesi, pedagogi...

,,Latvijas skolas somas”pasākumi RVPĢ 2.semestrī

Programma „Latvijas skolas soma” ir mācību procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet papildina jau esošās skolās notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes, dod iespēju pieredzēt mākslu un kultūru (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), kā arī...