Mūs visus vieno ES

DSCF1017

Eiropas brīvprātīgo darbs ar katru gadu piesaista arvien vairāk jauniešu no visas Eiropas. Tā ir iespēja ikvienam 18 – 30 gadus vecam jaunietim piedalīties programmā „Jaunatne darbībā”.  Brīvprātīgais no 2 nedēļām līdz pat 12 mēnešiem strādā, sniedz atbalstu un palīdz tai uzņēmējorganizācijai, kurā ir ieradies.

Š.g. 6. Janvārī Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija sāka īstenot projektu „We are citizens of Europe”, kuru finansē JSPA, projekta nr. LV-21-29-2013-R2Projekta mērķis ir veicināt jauniešu aktīvu pilsonību, jo īpaši Eiropas pilsonību. Skolas  kolektīvam šī projekta ietvaros  pievienojās atraktīva jauniete no Polijas – Karina Wierzbicka. Viņa bija ieradusies no pilsētas Trzebież un pie mums strādāja līdz pat 31. maijam.

Līdz ar pirmajām dienām Karina mūs apbūra ar savu dzīvesprieku un vienkāršību. Viņa uzreiz spēja atrast kopīgu valodu gan ar skolotājiem, gan ar skolēniem. Viņas dienas grafiks bija pārpildīts ar dažādām nodarbībām un aktivitātēm.
Pirmsskolas piecgadīgo un sešgadīgo bērnu grupām Karina vadīja rotaļu pēcpusdienas, kuru laikā bērni apguva jaunus vārdus, skaitāmpantiņus, dziesmiņas poļu valodā. Tā bija vienreizēja iespēja apgūt papildus prasmes un attīstīt savu komunikatīvo kompetenci. Pamatskolas posmā brīvprātīgā jauniete vadīja teātra nodarbības. Tajās skolēniem tika dota iespēja izkopt savu kreativitāti, apvienot teātra improvizēšanu un sportisko azartu.
29. janvārī Karina organizēja pirmo pasākumu, kurā piedalījās visi Rēzeknē darbojošies EBD jaunieši, Jauniešu Atvērtā Centra „JACis” dalībnieki un RVPĢ vidusskolēni. Tā bija ar sporta spēlēm piesātināta pēcpusdiena, bet izskaņā visi jaunieši pulcējās uz tējas tasi un baudīja pēc poļu receptēm Karinas pašceptās  kūkas.
Projekta ietvaros Karina Wierzbicka organizēja ekoloģisko labdarības akciju un aicinatajā iesaistīties visus RVPĢ  skolēnus un jauniešus (līdz 10. maijam). Tās mērķis – savākt plastmasas korķus un vāciņus no sadzīvē izmantojamām precēm. Akcijas noslēgumā savāktie plastmasas apvākojumi tika nogādāti uz Polijas uzņēmumu, kurš tos iepērk, bet nopelnītie līdzekļi tiks novirzīti slimu cilvēku rehabilitācijai.
Arī Valentīndienā jauniete kopā ar pirmsskolas bērniem izveidoja sirsniņas no sāls masas, izrotāja un nokrāsoja. Tā bija bērnu dāvana viņu vecākiem.
Labdarības ekoloģiskajā akcijā „Iesaisties un palīdzi!” brīvprātīgā uzrunāja Dricānu vidusskolas jauniešus un skolotājus. Šī mērķauditorija aktīvi iesaistījās akcijā.
Par īpaši vērienīgu pasākumu izvērtās Lieldienu izstādes gatavošana. Izstādes darbu autori bija pirmsskolas piecgadīgo un sešgadīgo grupu audzēkņi, 5.a, 5.b, 5.c un 7.a klašu audzēkņi.

Pateicoties šim projektam, mūsu skolas jauniešiem bija iespēja iepazīt arī citus brīvprātīgos no ES dalībvalstīm, piedalīties ar viņiem kopīgos pasākumos, dalīties pieredzē un  apgūt jaunas prasmes.

RVPĢ skolēnu līdzpārvaldes prezidente
Justīne Širina

“Šijdarbibas projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”logo2

 

You may also like...